pexels-photo-25509

 

Hej!

Vi arbetar för förändring. Vi hjälper att skapa nya vanor, ger stöd för att fatta bättre beslut, ger verktyg till att hantera en kris. För psykiskt välmående kan man ibland behöva professionell hjälp att hantera relationer, ångest, oro, stress, kriser, sömn, förlust av närstående, nedstämdhet och existentiella funderingar och mycket annat.

Who exactly seeks out a therapist? Winners who want more out of life.