Kategoriarkiv: Allmänt

Hur hjälper egentligen handledning personal som arbetar med traumatiserade klienter?


Experten på trauma och relaterade besvär.

Nenad är experten på trauma som gärna arbetar  med dig som lider av PTSD eller har besvär relaterat till ett trauma. Nenad doktorerade i psykologi med avhandlingstiteln “Kognitiv beteendeteori och terapi vid posttraumatisk stresstörning” år 2001. Därefter fick han sin docentur år … Läs mer


Integrerad beteendehälsa? Toppen! Men inte lösningen för alla.

Integrerad beteendehälsa i primärvården (Robinson & Reiter, 2007) innebär förenklat att man har hög tillgänglighet och inom kort får en tid efter att man som patient träffat läkaren. Detta får patienten att känna sig sedd och bekräftad. Man får möjlighet att ge vård när … Läs mer


Nu kan du snart träffa Daniel och Tanja i din telefon, dator eller surfplatta.

Nu under hösten kommer vi att börja erbjuda videosamtal, så snart kan du träffa oss i telefonen, datorn eller surfplattan.   Det är vår kurator Daniel och leg psykoterapeut Tanja som kommer att ta emot besöken. Det kommer att finnas flera tider … Läs mer


Få din neuropsykiatriska utredning hos Mind Sthlm.

Få din neuropsykiatriska utredning hos Mind Sthlm.   Den 1 januari 2015 kom en ny lag som ger dig som patient möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Då vi har ett … Läs mer


Ta gärna del av sammanställningen av våra kundenkäter avseende oktober -december 2015.

Vi har som rutin att lämna ut en kundenkät vid ca tredje besöket hos oss. Det är ett sätt för oss att få feedback från våra patienter och kunder om hur de upplever den tjänst de blir erbjudna eller köper. Ta … Läs mer


Glöm inte att sjunga också.


Vi söker en ny medarbetare!


Fyra frågor inför jul.


Hur otydlighet skapar stress.

Under hösten har MINDSthlm haft stor efterfrågan på föreläsningar om stress. I samtal med personalen framkommer det ofta en koppling mellan upplevelse av stress och otydlighet i arbetsuppgifter och organisation. Ett område som vi behöver fortsätta att arbeta mycket med för … Läs mer