Nu börjar vi med Drop -in samtal i vår vårdapp Instant Therapy by Mind Sthlm,

Vår terapeut Åsa Lundberg har gjort en manual för samtalen baserad på FACT/ KBT. Manualen är utvecklad med syftet att göra det så tydligt som möjligt vad du som patient får ut av samtalet. Drop-in mötet är 20 min.

Vad kan du förvänta dig av samtalet?

Din terapeut kommer presentera sig och sedan be dig berätta vad du söker för, vad du upplever som svårt just nu. Din terapeut kommer sedan att fråga dig vad du hoppas på att få ut av samtalet, så att önskad förändring (mål) blir tydligt.

Ni kommer att beröra frågor som te.x vad du tidigare gjort för att må bättre, och om hurvida det har hjälpt.

Din terapeut kommer at ge dig rådgivning/ verktyg och eventuellt förslag på fortsatt behandling. Om terapeuten tror att det kan vara användbart så kommer även hemuppgifter ges, dvs övningar att träna på på egen hand.

Av patientsäkerhet kommer din terapeut alltid fråga dig om du har haft suicidtankar. Om du mår så pass dåligt att du behöver specialistvård så bör du ringa 1177.

Vid frågor, hör gärna av dig till oss! kontakt@mindsthlm.se