MINDSthlm rekommenderar Unga Vuxna -dagarna i januari 2014, vi ses där!

Unga vuxna dagar

Fredag 24 januari 2014

13:00–14:00 Aulan

Unga vuxna – alltid en sårbar generation? Tidsperspektiv: 1900–2000
Karin Johannisson, idéhistoriker, professor emeritus.
Hedersmoderator: Johan Cullberg, professor emeritus, psykoanalytiker.

14:10–15:00 Parallella pass 1

1a Erfarenheter från sos-kriscentrets nyöppnade mottagning
och stödmodell för suicidala ungdomar i Helsingforsområdet

     Camilla Djupsund, psykoterapeut, Föreningen för mental hälsa i Finland.

1b Jag törs inte men gör det ändå
     Martin Forster, psykolog, forskare. Besvarar läsarfrågor på dn Insidan
     och är aktuell med boken ”Jag törs inte men gör det ändå”, Natur & Kultur.

1c Terapeutisk allians med unga vuxna – alltid ifrågasatt.
     Med vinjetter från en psykoterapi med en ung man
     Bengt Magnusson, psykolog, psykoterapeut, bup Norrköping.

1d Om icke-verbala metoder. Meningen med livet och existensen
     Annelie Nilsson, kroppsterapeut, Cecilia Melder, präst, teol dr,
     Elisabet Stenberg, verksamhetschef stiftelsen Unga kvinnors värn.

1e Hur upptäcker man suicidala ungdomar och hur agerar man?
     Ludmilla Rosengren, läkare, psykoterapeut. Aktuell med boken
     ”Livet är nu! Verktyg för en enklare vardag”, Vulkan.

1f Förändringar i unga vuxna kvinnors och mäns självbeskrivningar
     under och efter psykodynamisk psykoterapi
     Andrzej Werbart, psykoterapeut, psykoanalytiker, professor vid Psykologiska
     institutionen, Stockholms universitet,
     Lars Brusell och Alexander Widholm, psykologer vid Psykiatrisk specialistmottagning
     Södermalm, Stockholms läns landsting.

15:00–15:30 Kaffe

15:30–16:30 Aulan

Att vägra mörda sig själv – ett problemlösningsperspektiv på suicidalitet
Jan Beskow, professor emeritus, fd vice ordförande i Suicidprevention
i Väst (spiv). Moderator: David Titelman, docent, psykoanalytiker.

16:45–17:35 Parallella pass 2

2a När ork, mod och tolerans ställdes på sin spets i mötet med en ung
     vuxen antisocial man med panikångest och relationsproblem. Om
     att värna möjligheten att hantera svårare psykiatriska tillstånd med
     psykoterapi inom allmänpsykiatrisk vård
     Hans Karlsson, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker,
     Lena Möller, mentalskötare, psykoterapeut.

2b Suicidförebyggande verksamhet för unga vuxna på psykoanalytisk
     grund vid universitetssjukhuset i Genève
     Göran Kjellberg, läkare, psykoterapeut, Genève.

2c Ensamma unga män, vilka är de? Om pojkar som inte syns eller hörs
     Beny Plüss, psykoterapeut.

2d Unga vuxna och deras existentiella villkor:
     Ensamhet, död, val, mening
     Margaretha Sjöberg, fil kand, psykoterapeut.

2e Schematerapi i familjebehandling med bland andra unga vuxna
     Munevera Spirtovic, socionom, familjeterapeut, Helena Rosenberg,
     socionom, familjeterapeut, Jerome Hallard, socionom, familjeterapeut,
     Sektionen för familjestöd vid socialförvaltningen i Botkyrka kommun.

2f Transference Focused Psychotherapy för unga vuxna
     med borderline personlighetssyndrom
     Sophie Steijer, läkare, psykoterapeut.

17:45–18:45 Aulan

Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet hos unga vuxna
Tor Wennerberg, författare, psykolog. Aktuell med boken ”Själv och tillsammans
– om anknytning och identitet i relationer”, Natur & Kultur.

19:15 Middag på Restaurang Lantis


Lördag 25 januari 2014

9:00–9:50 Parallella pass 3

3a Vad kan vi göra för att förhindra att unga tar sitt liv?
     Självmord hos unga: bakgrund, riskbedömning, åtgärder
     Ullakarin Nyberg, läkare, suicidforskare. Aktuell med boken
     ”Konsten att rädda ett liv – om självmordsprevention”, Natur & Kultur.

3b Passion, likgiltighet och olika fenomen hos unga vuxna
     Bengt Sundberg, psykoterapeut.

3c Hur skapar man ett terapeutiskt rum i en institutionell miljö?
     Jenny Sjöström Svebäck, psykoterapeut, Kajsa Nordström, psykoterapeut,
     Stina Asikainen, familjeterapeut, krica.

3d När psykologen möter herdepojken. Om att samtala med ensamkommande
     ungdomar som aldrig hört talas om psykoterapi
     Andreas Tunström, psykoterapeut, Ungavuxna.

3e Multi-familjeterapi i storgrupp med flera familjer (ca 30 personer),
     där någon i varje familj har en ätstörning
     Raymond Valdes, psykoterapeut, Stockholms centrum för ätstörningar.

3f Psykoterapi, rådgivning, själavård och bikt. Likheter och skillnader
     Susanne Åström, präst, psykoterapeut, lärare Hagabergs folkhögskola,
     Veronika Videll, präst, psykoterapeut.

9:50–10:30 Kaffe

10:30–11:30 Aulan

Unga vuxna och droger
Stefan Sparring, verksamhetschef/överläkare Psykiatriska kliniken,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna, under många år verksam vid Maria Ungdom,
Stockholm,
Håkan Leifman, forskare, chef Centrum för alkohol och narkotikaforskning
(can), tidigare chef för ”Stockholm förebygger alkohol- och
drogproblem” (stad).
Moderator: Kristina Hillgren, psykolog, projektledare för Baslinjestudien
om blodburen smitta hos injektionsnarkomaner i Stockholms
län, Karolinska Institutet och Capio Maria.

11:45–12:45 Lunch

13:00–13:50 Parallella pass 4

4a Från självkritik till Self-compassion – ett nytt sätt att bemöta sig själv
     och andra. Speciellt fokus 15–25 år
     Christina Andersson, psykolog, Sofia Viotti, psykolog. Aktuella med
     boken ”Compassionfokuserad terapi”, Natur & Kultur.

4b Evidensstyrd vård – att lägga pussel med hammare.
     Risker vid psykologisk behandling av tonåringar och unga vuxna
     Gunnar Bohman, psykolog, psykoterapeut, med dr, universitetslektor,
     Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

4c Att upptäcka sitt ansikte och erövra sin existens.
     Kliniska vinjetter och reflektioner om psykoterapi med unga vuxna
     med autism och psykosproblematik
     Henrik Lennartsson, psykoterapeut, psykoanalytiker.
     Spelandets psykologi.

4d Om data-, tv- och smartphonespel i den unge vuxnes vardag.
     Hur påverkas självbilden? Möjlighet till utveckling och missbruk?
     Per-Olov Sjöberg, psykoterapeut.

4e Utfordringer og muligheter med ungdom der har tillbakevendende
     suicidalitet
     Line Indrevoll Stänicke, psykoterapeut, psykoanalytiker, Nic Waals
     Institutt, Oslo.

4f När jag lärde mig veta hut – lärdomar från tre speciella pojkar.
     Kliniskt arbete med några autistiska ungdomar
     Bo Östlund, psykoterapeut, psykoanalytiker.

14:00–15:00 Aulan

På spaning efter den identitet som flytt – att bli vuxen 2014
Frank Lindblad, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid institutionen
för neurovetenskap, Uppsala universitet, psykoterapeut,
Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapeut,
psykoanalytiker.
Konferensdeltagarna inbjuds göra inlägg.

Läs mer på www.ungavuxnadagarna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.