Nu har vår handledning kommit igång.

Nu har vår handledning med leg psykoterapeut (KBT) Tuula Tabell kommit igång!

 

Handledningmetoden är integrativ och kallas ”the Seven Eyed model”, den är utvecklad av Peter Hawkins. Detta handledningstillfälle blev både dynamiskt och  intensivt, och inte minst väldigt trevligt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du lära dig mer om the Seven Eyed Model.