Känner du till den spännande psykoterapiformen AEDP?

Dela på facebook
Dela på linkedin

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP)
AEDP är en upplevelsebaserad, affektfokuserad och relationell psykoterapiform skapad av Dr Diana Fosha och vidareutvecklad av henne, AEDP Institute och de terapeuter som arbetar med modellen.

Det är en terapimodell som väcker allt större intresse världen över, bland annat för att den är läkningsbaserad och inte baserad på psykopatologi.  Teoretiskt vilar AEDP bl a på anknytningsteori, affektteori och modern neurovetenskap. AEDP erbjuder integrering av olika teorier, vilket gör AEDP till en av de mer intressanta terapiformerna som just nu utvecklas världen över.

AEDP strävar efter att göra det som sker implicit i det terapeutiska samspelet explicit och det explicita till en ny relationell erfarenhet. Modellens grundstenar är att betvinga outhärdlig ensamhet (undo aloneness), d v s anknytningstrauma och genom att uppmärksamma och stärka glimtar av vitalitet och motståndskraft skapa en ny erfarenhet och denna nya erfarenhet tillsammans med psykoterapeuten ska upplevas som god, då den trygga terapirelationen ses som en förutsättning för utforskande. På AEDP’s hemsida skriver de:

”There is no better way to capture the ethos of AEDP than to say this: we try to help our patients – and ourselves – become stronger at the broken places.”

Redan från första mötet fokuserar terapeuten på transformation och förändring mot det bättre. AEDP strävar efter att underlätta den processen och fokusera på det hälsosamma inom individen. Målet är att personen som går i terapi ska växa, utvecklas, lära känna sina känslor och därmed sitt intresse för livet.

Vi är alla neurobiologiskt kodade för transformation och läkning i trygga relationer.

Psykoterapi 1-14AEDP artikel