restaurant-man-person-coffee

Företagshälsovård

Mind Sthlm agerar som underleverantör till företagshälsovården. Vi erbjuder samtal och behandling till de patienter som har besvär av psykisk ohälsa och har behov av professionell hjälp.

Ofta handlar det om svårigheter på arbetsplatsen så som stress, sömnbesvär, utmattningssyndrom, samarbetsproblem, eller privata problem som te.x  inom familjen, skilsmässa, missbruksproblem, relationsproblem, dödsfall etc.

Personalstöd- individuell session

När anställda eller ledare har behov av professionell hjälp p.g.a. arbetsrelaterade-eller privata problem så finns tjänsten personalstöd.

Personalstöd är individuellt stöd, samtal med en leg psykoterapeut eller leg psykolog som både ger en orientering i hur och varför man mår som man gör samt verktyg för att påverka sitt mående.

Mind boost- fristående individuell session

Få hälsokontroller inkluderar mental hälsa. MIND boost är ett fristående samtal med en leg psykolog eller leg psykoterapeut. Samtalet är både förebyggande och behandlande. Syftet är att medarbetaren får en orientering i sitt psykiska mående samt en överblick över eventuella förändringar som skulle kunna ge ökad livskvalité. Fokus är bl.a. på frågor som hur mår du? Var är du i relation till var du vill vara i livet? Vad, om något, önskar du förändra? Vilka verktyg behöver du för att genomföra förändringen?

Vi rekommenderar alla medarbetare Mind boost en gång om året. Det är ett effektivt sätt att upptäcka och åtgärda mindre orosmoment eller mindre laddade frågeställningar innan de har utvecklats till psykisk ohälsa som kräver längre behandling.

Kunskap om stress- föreläsning

Vi lär dig grundläggande kunskap om vad stress egentligen är. Det finns positiv- och negativ stress. Vad gör just dig stressad? Så här hanterar du stress för att må bra.

Stresshantering – workshop

Du lär dig grundläggande kunskaper om stress, både för individ och organisation. Du lär dig hur du och dina medarbetar kan arbeta effektivt, utan att för den skull bli stressade.

Mindfulness på arbetsplatsen – åtta veckors kurs

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Det är en träning i att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter som t.ex minskad stress, bättre fysiskt-och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att fokusera, hantera tidspress, förändringar etc. Att träna Mindfulness på arbetsplatsen kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

Hur går det till? Man börjar med en föreläsning som ger kunskap om vad Mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse och motivation för den egna träningen.

Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs, som genomförs två ggr tio min per dag. Träningen pågår i åtta veckor. En handledare träffar guppen en gång i veckan under den tid som träningen pågår.

Neuropsykiatriska utredningar

Mind Sthlm erbjuder neuropsykiatriska utredningar utförda av legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete. Vi tar emot ett flertal frågeställningar:

  • Uppmärksamhetsstörningar som ADHD/ADD
  • Autismspektrumstörningar
  • Begåvningsutredningar och nivåbedömning
  • Minnesutredningar

Utredningsproceduren innefattar följande moment:

  1. Kallelse + screeningformulär skickas per post.
  2. Inledande besök (klinisk intervju, neuropsykologisk testning).
  3. Andra besök (kompletterande testning, ytterligare frågor)
  4. Intervju med anhörig om hur den som utreds fungerat under barndom/tonår.
  5. Skriftlig sammanställning av materialet.
  6. Återkoppling av utredningsresultat.