Så här hjälper vi i kris

När ett företag/organisation drabbas av arbetsplatsolyckor, plötsliga dödsfall eller hot och våld erbjuder Mind Sthlm modern krishantering som vilar på vetenskaplig grund. Våra medarbetare är legitimerade psykoterapeuter och psykologer och har kompetens i krishantering. En psykiater specialiserad på trauma ansvarar för diagnostisering av de drabbade och bedömningen av behandlingsåtgärder.

Första steget är en snabb telefonkontakt till en av våra kriskonsulter som i telefon guidar den ansvarige på arbetsplatsen hur man på bästa sätt kan hantera situationen och vilka insatser som bör sättas in. Vi erbjuder psykologisk första hjälp på plats och kommer att följa upp de drabbade. Vi kommer att noga bedöma deras eventuella behandlingsbehov. Vi kan erbjuda traumabehandling enligt socialstyrelsens rekommendationer.

Kunskapsläget om krisstöd efter allvarliga händelser har utvecklats under senaste decenniet. Fokus i modern krishantering är säkerhet och trygghet samt praktiskt, emotionellt och socialt stöd. En viktig del av krishantering är förberedelsen som förstärker företagets tillit att vid eventuell kris hantera svårigheterna och kan minska krisens skadeverkningar.

I händelse av kris tillhandahåller Mind Sthlm :

  • Journummer till våra kriskonsulter
  • Stöd till chefer och medarbetare i telefon, på plats eller på mottagning.
  • Handledning till chefer.
  • Bedömning av insatsbehov
  • Bedömning av behandlingsbehov
  • Uppföljning, utvärdering

Vi kan hjälpa er arbetsplats att uppdatera eller skapa en fungerande krisberedskap. Kontakta oss på krishantering@mindsthlm.se så hör vi av oss snarast.