psykologisk

Psykologisk första hjälp

Mind Sthlm erbjuder stöd på plats i akutfasen för att minska de omedelbara effekterna av traumatiska händelser. Följande rekommendationer har fått stort genomslag internationellt:

  • Kontakt och engagemang: Handlar om att vara fysiskt närvarande och stå för ett lugn.
  • Säkerhet och trygghet: Handlar om att skydda de utsatta från ytterligare exponering; från nyfikna, att se skadade kroppar, genom att skyla de drabbade med filtar. Informera om vad som har hänt och vad som görs och uppmuntra till aktivitet.
  • Stabilisering: Handlar om att lugna emotionellt överväldigade och panikslagna personer genom att berätta vad som händer i omgivningen och vad som ska hända härnäst. En person som är okontaktbar behöver bemötas med hjälp av en metod som kallas ”groundning”.
  • Behovsinventering: Fråga de drabbade vad de behöver i situationen, om de är skadade eller har en sjukdom och behöver medicin.
  • Praktiskt stöd: Handlar om att ta reda på vad som är det mest akuta; ex att hjälpa leta efter en anhörig, fylla i en blankett och at få information, var personen kan få mat, dryck, hjälp med ekonomi eller kontakt med sjukvården.
  • Socialt stöd: Hjälpa de drabbade att ringa till sina närstående och se till att en drabbad kommer att ha någon hos sig.
  • Information och bemästring: Berätta för de drabbade om vanliga stressreaktioner och vad som hjälper efter en svår händelse.