traumatiska

Traumatiska händelser

Därför är det viktigt att vara förberedd när krisen inträffar.

Studier har visat att de vanligaste reaktionerna efter allvarliga händelser är helt normala och leder till en naturlig återhämtning. Rådet är att vara försiktig i akutfasen så att man inte stör denna process och fokusera stödinsatserna på dem som behöver det mest över tid. Av de som exponeras för potentiellt traumatiska händelser riskerar cirka 10 procent att drabbas av allvarligare stressreaktioner såsom depression, PTSD, ångestsyndrom eller missbruk. För organisationer som drabbas av allvarliga incidenter såsom olyckor och dödsfall kan det således handla om relativt stora kostnader i form av sjukfrånvaro. Bra ledarskap är en faktor som kan påverka de drabbades förmåga till återhämtning.

Vår tjänst krisberedskap erbjuder både en inventering av behov för beredskap samt en komplett plan. Hör gärna av dig till krisberedskap@mindsthlm.se för mer information.