people

Privat mottagning

För dig som själv bekostar ditt besök

När du bokar tid på vår privata mottagning bestämmer du själv om det ska vara en kort eller lång kontakt. Din terapeut kan också bli någon som du senare i livet kan komma tillbaka till, skulle behov uppstå.  Vi välkomnar både par och individer.

Psykoterapi

Det finns många behandlingar för psykiska besvär. Om psykoterapi hjälper just dig beror på dina förväntningar, din psykoterapeuts kompetens samt på din villighet att arbeta med dig själv. Att gå i psykoterapi innebär att möta tankar och känslor som kan vara svåra och ibland rent av obehagliga. Det kan ibland kännas som om man mår sämre innan man börjar må bättre. Det är viktigt att du och din terapeut i början kommer fram till vad terapin ska uppnå, vilket mål du har. Terapeuten kan bedöma om målet är realistiskt och på vilket sätt ni kan nå dit. Om terapeuten anser att en annan form av behandling skulle hjälpa dig bättre så blir du informerad om det.

Hur hjälper psykoterapi?

Att gå i psykoterapi fördjupar vår självkännedom, hur vi tänker, känner och handlar. Ofta även insikten om varför vi gör vissa saker. När vi får bättre självinsikt får vi bättre överblick över vårt liv. På många sätt kan man göra liknelsen vid en karta, vi ser var vi kommer ifrån och vart vi är (eller vill vara) på väg. En sådan kunskap gör dig tryggare och ger dig fler valmöjligheter kring hur du vill hantera saker i ditt liv. Hur du vill gå vidare. Du får perspektiv och verktyg som kan hjälpa dig att bryta ett negativt beteende eller tankemönster.

En konsultation, flera eller långtidsterapi?

En konsultation kan räcka om man behöver enstaka råd över en aspekt av sitt liv, eller hjälp med att stanna upp och orientera sig. Behöver du arbeta fokuserat med en speciell problematik är det vanligt att gå 5-20 gånger. I en långtidsterapi (över 20 gånger) är det ett annat arbetssätt. Då arbetar man löpande med det som dyker upp i stunden och får på så sätt en mer omfattande självutveckling, självinsikt och en djupare bearbetning av problemen.