Mind Sthlm, underleverantör för behandling av psykisk ohälsa.


I samarbete med ett antal vårdcentraler i Region Stockholm erbjuder Mind Sthlm första linjens psykiatri, dvs stöd och behandling för psykisk ohälsa inte kräver specialistvård.

Med oss som samarbetspartner så kan även den mindre husläkarmottagningen få ett helt tvärprofessionellt team bestående av kurator, leg psykologer och leg psykoterapeuter  till förfogande.

  • Vi använder TakeCare och WebDoc och sköter remisshantering elektroniskt samt erbjuder alla patienter möjligheten att få mötet via videolänk.
  • Vi har enligt Region Stockholms och Socialstyrelsens krav även ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). Läs gärna hälsningen från vår verksamhetschef, leg psykoterapeut, Jenny Brodén,
  • Vi tar ansvar för att all personal arbetar under ett ledningssystem som står för egenkontroll, kontroll av journalföring, utredning av rapporter, klagomål och synpunkter, förbättrande åtgärder, årlig patientsäkerhetsberättelse, kontinuerlig förbättring av processer och rutiner, handledning och APT etc.
  • Vi månar om långsiktiga samarbeten där båda parter sätter kvalité och säkerhet främst.

Mind Sthlm grundades 2012 och drivs av Anna Falk Toll, leg psykoterapeut och Åsa Hedrén Videbaek, leg psykoterapeut. Deras vision har alltid varit seriös vård som är anpassad efter hur människors behov ser ut.