För dig som har remiss från vårdcentral

Vi är underleverantör till husläkarmottagningar i primärvården. Vi erbjuder psykosocialt stöd (samtal med terapeut). Avtalet mellan oss och husläkarmottagningen innebär att patienterna är välkomna att kontakta oss direkt för hjälp och stöd, de kan välja att träffa en av våra terapeuter på mottagning i centrala Stockholm, eller där de befinner sig via videolänk. Ibland sitter vi även på plats på husläkarmottagningen.

Vad innebär psykosocialt stöd?

Psykosocialt stöd är det stöd som vårdcentralen erbjuder sina patienter som lider av psykisk ohälsa, ofta rör det sig om ca fem till tio samtal. Vanlig problematik vi arbetar med är livskriser, stress, ångest, depression, oro, kronisk smärta, sömnproblem och utmattningssyndrom samt viss form av missbruk

Vem får hjälp?

Vi samarbetar med vårdcentraler så att man som patient direkt kan få hjälp av Mind Sthlm. Om du är patient så är du välkommen att kontakta oss på kontakt@mindsthlm för att boka tid. Eller klicka på ”boka tid knappen ovan” för att boka tid via bokadirekt.

Varför ska husläkarmottagningar välja Mind Sthlm som underleverantör?

  • Med oss som samarbetspartner så kan även den mindre husläkarmottagningen få ett helt tvärprofessionellt team bestående av kurator, leg psykologer och leg psykoterapeuter  till förfogande.
  • Vi använder TakeCare och sköter remisshantering elektroniskt samt erbjuder alla patienter möjligheten att få mötet via videolänk.
  • Vi har enligt SLL och Socialstyrelsens krav även ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). Läs gärna hälsningen från vår verksamhetschef, leg psykoterapeut, Jenny Brodén,
  • Vi tar ansvar för att all personal arbetar under ett ledningssystem som står för egenkontroll, kontroll av journalföring, utredning av rapporter, klagomål och synpunkter, förbättrande åtgärder, årlig patientsäkerhetsberättelse, kontinuerlig förbättring av processer och rutiner, handledning och APT etc.
  • Vi vill vara underleverantören som inte låter patientsäkerheten, eller någon aspekt av vårdgivarens ansvar, falla mellan stolarna.
  • Vi månar om långsiktiga samarbeten där båda parter sätter kvalité och säkerhet främst.