Varför är stöd och behandling vid psykisk ohälsa viktigt?

Att söka upp en psykolog eller psykoterapeut tycker vi borde vara lika självklart och oladdat som att söka upp en sjukgymnast eller hårfrisör. 

Alla människor har någon gång i livet något som tynger oss, en situation vi upplever oss fast i eller en tydlig problematik vi behöver hjälp med. Då kan kontakt med en expert göra stor skillnad.

Vi tycker det borde vara enkelt och oladdat få att få hjälp.

Kontakten ska så långt som det är möjligt har en form och upplägg som passar dig. Vår ambition är att den med ska kännas meningsfull, effektiv och smidig för dig.

Varför startade vi Mind Sthlm? Vi saknade en modern inställning till psykisk hälsa, där värme engagemang och flexibilitet ingick, därför startade vi år 2012 Mind Sthlm.

Vårt varumärke är baserat på våra värderingar. De förmedlar vad man kan förvänta sig av våra terapeuter, de beskriver vad som gör oss unika och vad som skiljer oss från andra.

 

Våra ledord

Engagerande

Vi finns tillgängliga på olika plattformar för att erbjuda dig stöd, expertis och verktyg för ditt mående.

Välkommnande

Vi är varma och välkomnande och vi vill alltid att du ska känna det i mötet med oss.

Nytänkande

Vi vill alltid kunna erbjuda mer för ditt psykiska mående. Vi utvecklar alltid nya idéer för att förbättra verksamheten och de tjänster vi erbjuder. Upptäcker vi ett nytt behov utvecklar vi gärna en ny tjänst.

Mind Sthlm personifierad?

Om Mind Sthlm skulle vara en person så skulle den personen ha en gedigen kompetens inom sitt fält, vara nyfiken och ofta uppdatera sig på den senaste forskningen. Han eller hon skulle vara angelägen att ta del av tillfällen som ges där kunskap kan utbytas mellan kollegor från olika yrkeskategorier. Han eller hon skulle vara lyhörd för patientens önskemål och unika behov. Han eller hon är prestigelös och mån om att patienten ska känns sig välkommen och bli hjälpt på bästa sätt, med utgångspunkt att vi alla är lika.