Varför startade vi mind sthlm?

Vi saknade en modern inställning till psykisk hälsa, där värme engagemang och flexibilitet ingick, därför startade vi år 2012 Mind Sthlm.

Det var dags att utveckla de tjänster för psykisk hälsa som vi själva saknade.

Vårt varumärke är baserat på våra värderingar. De förmedlar vad man kan förvänta sig av våra terapeuter, de beskriver vad som gör oss unika och vad som skiljer oss från andra.

Våra ledord

Engagerande

Vi finns tillgängliga på olika plattformar för att erbjuda dig stöd, expertis och verktyg för ditt mående.

Välkommnande

Vi är varma och välkomnande och vi vill alltid att du ska känna det i mötet med oss.

Nytänkande

Vi vill alltid kunna erbjuda mer för ditt psykiska mående. Vi utvecklar alltid nya idéer för att förbättra verksamheten och de tjänster vi erbjuder. Upptäcker vi ett nytt behov utvecklar vi gärna en ny tjänst.

mind sthlm personifierad?

Om Mind Sthlm skulle vara en person så skulle den personen ha en gedigen kompetens inom sitt fält, vara nyfiken och ofta uppdatera sig på den senaste forskningen.

Han eller hon skulle vara angelägen att ta del av tillfällen som ges där kunskap kan utbytas mellan kollegor från olika yrkeskategorier.

Han eller hon skulle vara lyhörd för patientens önskemål och unika behov.

Han eller hon är prestigelös och mån om att patienten ska känns sig välkommen och bli hjälpt på bästa sätt, med utgångspunkt att vi alla är lika.