apartment-bed-carpet-269141

Lär dig mer om nedstämdhet och depression

Nedstämdhet och depression

Lär dig mer om nedstämdhet

Alla människor känner sig ibland nedstämda. När nedstämdheten har pågått i mer än två veckor övergår ofta nedstämdheten till det som kallas depression.

Symptom på depression är:

 • Svårt att sova eller överdrivet sovande, svårt att komma upp ur sängen
 • En dramatisk förändring i aptit, ofta med viktökning eller viktminskning
 • Trötthet och brist på energi
 • Självkritik
 • Känslor av värdelöshet och/ eller självhat
 • Extrema svårigheter att koncentrera sig
 • Agitation, rastlöshet och irritabilitet
 • Inaktivitet och tillbakadragande från vanliga aktiviteter
 • Svårt att sköta skola/ arbete
 • Känslor av hopplöshet och hjälplöshet
 • Inget känns roligt längre
 • Ångest
 • Återkommande tankar på död eller självmord

Låg självkänsla är vanligt med depression, så är också plötsliga utbrott och uttryck av ilska och ointresse för allt.

 

Vanliga orsaker

Alla människor kan drabbas av livskriser och bli deprimerade – speciellt i övergångsperioder. Övergångsperioder kan vara när du går från barndomen till tonåren, från tonåren till vuxenlivet, vid klimakteriet eller vid en skilsmässa. Det är också normalt att känna sig nedstämd kortare perioder i livet, vi har alla perioder i livet som är tuffa på grund av saker som sker runt oss eller i oss som t.ex. hormonförändringar. När nedstämdheten fortgår under en längre tid övergår den från normalreaktion till sjukdomstillstånd.

 

Egenvård

 • Tänk på vikten av sömn, prioritera inte bort timmar du behöver sova. Försök att ha regelbundna tider när du lägger dig och stiger upp.
 • Försök äta hälsosam och näringsrik kost
 • Träna regelbundet
 • Undvik alkohol och narkotika
 • Engagera dig i aktiviteter som gör dig lycklig, även om du inte känner för det
 • Umgås med familj och vänner
 • När man är nedstämd/ deprimerad tänker man ofta i negativa banor kring det mesta. Tillvaron känns meningslös, framtiden hopplös och själv är man värdelös. Man kan behöva bromsa sig själv i dessa tankar genom att ställa sig frågor som:
 • Vad finns det för bevis för detta?
 • Vad talar för och emot min tolkning av situationen?
 • Går situationen att tolka på annat sätt?
 • Går det att alltid vara omtyckt av alla?
 • Kan man alltid prestera på toppen av sin förmåga?

 Professionell hjälp

Om du känt dig deprimerad en längre tid kan du behöva hjälp. Hjälp att hitta tillbaka till ditt tidigare sätt att uppleva positiva känslor eller finna nya vägar till livslust. Hjälp med att bearbeta av negativa tankar och känslor. Hjälp med att bryta negativa mönster och göra konkreta åtgärder som rör vardagslivet. Man behöver bryta inaktivitet och att identifiera, ifrågasätta och testa de negativa automatiska tankar som utmärker depressiva tillstånd.