Hur mår du?

Boka ett möte med våra psykologer eller psykoterapeuter på mottagning eller via video så hjälper vi dig med bedömning av vilken hjälp som passar just dig och ditt mående bäst. 

Patientavgiften för samtalet är 100kr/besök och frikort gäller.

Var noga med att du kontrollerar vilken mottagningsadress du ska till, vi har flera.

Du ser vilken adress som gäller för just din terapeut  i presentattionerna, även kontaktuppgifter framgår. 

Om du vill ändra eller avboka din tid så kontaktar du din terapeut direkt, via mejl eller telefon. 

Notera att möten som inte har avbokats 24h innan utsatt tid debiteras via faktura.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!

 Varmt välkommen till oss!

Varmt välkommen!

Thanida Bunyuen Törnros

Titel
Kurator
Pågående utbildning till leg. psykoterapeut

Inriktning 
KBT
ACT
Schematerapi

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi behöver många gånger påminna oss om att livet innehåller både sorg och glädje, hopp och förtvivlan. Alla kan behöva, själva eller med hjälp av andra, utveckla redskap för att hantera denna mix av erfarenheter som är livet självt.

Mitt arbete innefattar olika metoder för att hjälpa dig att nå långsiktig återhämning och en balanserad livssituation. Syftet med terapi är att i samtal med dig undersöka din psykiska hälsa, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa dig att hitta åtgärder för att hantera de identifierade problemen. Som terapeut lägger jag även en stor betydelse på vad som sker här och nu.

Specialistområden

 • Livskris
 • Kris- och sorgereaktioner
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • nedstämdhet
 • Utmattningssyndrom
 • Våld i nära relationer


Screeningar
Jag gör inte screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.
Besöksadress: Fleminggatan 57, Kungsholmen
T-bana: Fridhemsplan
Mejl: thanida@mindsthlm.se
Telefon: 070-795 21 11

 

Välkommen!

Christer Bjälke

Titel
Verksamhetschef, leg psykoterapeut 

Inriktning 
PDT
Familjeterapeut

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Jag ser samtalet som en trygg plats där det går att på ett kravlöst sätt, sätta ord på situationen.

Jag använder samtalet som ett verktyg för att få ordning på det inre kaos man kan känna i en svår situation, i upplevelser av ångest, låg självkänsla eller t ex depressiva svårigheter.

Förutom samtalet är strategier för att hantera situationen betydelsefulla.

Specialistområden

 • kris och traumabehandling
 • neuropsykiatri
 • våldsproblematik
 • riskbruket
 • beroendeproblematik
 • relationer


Screeningar
Jag gör inte screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Gästrikegatan 18, måndag, torsdag, fredag.
Nybrokajen 7, 3 tr tisdag och onsdag.

Mejl: christer@mindsthlm.se
Telefon: 072-0445051

 

Kerstin Nordman Olsén

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Systematisk familjeterapi
EMDR

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Målet är att förstå situationen som man befinner sig i,  samt få en ökad förståelse för vad som påverkar detta.
Därefter är fokus att ge möjlighet att stärka det som fungerar, förändra det som hindrar dig att må bra, och att ge en dig utrymme att reflektera kring din tillvaro.


Specialistområden

 • ångest
 • stress
 • nedstämdhet
 • relationer både med enskilda vuxna, familjer, par och ungdomar.
 • Lång erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska diagnoser
 • trauma


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Polhemsgatan 7 (Kungsholmen)  
T-bana:
Mejl: Kerstin@mindsthlm.se
Telefonnr 070-958 09 45

 

Välkommen!

När vi känner trygg kontakt med varandra, har vi också möjlighet att få kontakt med oss själva. I terapirummet vill jag erbjuda utrymme att utforska, uppleva och prova på något nytt. Jag är leg. psykoterapeut och har återvänt till Sverige efter många års arbete i USA med barn, ungdomar, vuxna, familjer och par. Därifrån har jag med mig AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) som grundar sig på att finna och utveckla det friska inombords. Det är i den kroppsliga upplevelsen, inifrån och ut, som vi gör om, läker och transformerar traumatiska minnen och anknytningsmönster. Tillsammans söker vi vad som kan trigga ångest och olika symtom. Tillsammans börjar vi hjälpa nervsystemet att lugna ner sig och ge rum för glädje och välbefinnande.

Maria Palmer

Titel
leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients.

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
När vi är i trygg kontakt med varandra har vi också möjlighet att få kontakt med oss själva.
I terapirummet vill jag erbjuda utrymme att utforska, uppleva och prova på något nytt.  

Det är i den kroppsliga upplevelsen, inifrån och ut, som vi gör om, läker och transformerar traumatiska minnen och anknytningsmönster. Tillsammans söker vi vad som kan trigga ångest och olika symtom.  Vi hjälper nervsystemet att lugna ner sig och ge rum för glädje och välbefinnande. 

Specialistområden

 • Relationer
 • Ångest
 • Stress
 • Trauma.

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress:  St Paulsgatan 8
T-bana: Slussen
Mejl: maria.p@mindsthlm.se
Telefonnr: 070-310 57 13 

 

Välkommen!

Teresa Brieger Olsson

Titel 
kurator, pågående utbildning till leg. psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients.

Inriktning
KBT
Känslofokuserad psykoterapi (PDT)
Funktionell Familjeterapi (FFT)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Med ett tydligt fokus på känslor kan det bli möjligt att frigöra resurser och kanalisera inneboende styrkor vilket kan hjälpa dig få kontakt med det som är viktigt. I terapin får du öva dig på att kommunicera vad du behöver till din omgivning. En sådan förändring kan ofta vara en viktig del i att förändra måendet till det bättre och stärka självkänsla.

För mig som terapeut är en utgångspunkt att vår terapeutiska relation präglas av öppenhet, värme och samarbete.  Att stärka självomsorg, få friare tillgång till olika känslor och arbeta integrativt med tankar, känslor och beteende anser jag vara viktiga ingredienser för att uppnå positiva förändringar.

Vi arbetar målinriktat och kollaborativt och utvärderar regelbundet vår kontakt. Terapin blir ett gemensamt åtagande som vi tillsammans utformar och ansvarar för.

Therapy in English

I am a Psychotherapist in training (2018-2021) specialized within Affect Phobia Therapy and Cognitive Behaviour Therapy. My background is as a clinical Social Worker, Family Therapist and Therapist working withing Child and Youth Psychiatry (BUP). I am bilingual and experienced in working with clients in English.

Specialistområden

 • Ångest, bl.a. social ångest
 • Nedstämdhet
 • Relationer, utbildad inom Funktionell Familjeterapi
 • Stress
 • utmattning
 • Arbetsrelaterade problem och svårigheter
 • Sorg
 • Konflikter

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Tryckerigatan 8, MÅNDAG+TISDAG och Nybrokajen 7, 3 tr, ONSDAGAR.

T- bana: Kungsträdgården
Mejl: teresa@mindsthlm.se
Telefon: 
072-0068886

 

Välkommen!

Renée Grundström

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT -relationell
BRT
MBT bas
handledare

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Tillsammans begripliggör vi  känslor och beteenden. Vi arbetar mot att förändra det som hindrar dig att leva ett fullgott liv. Men också mot att acceptera det vi är, dvs att med alla styrkor och brister duga inför oss själva och andra.

Relationerna både till oss själva och andra har bidragit till att forma oss och har potentialen att omforma vårt sätt att relatera till andra och ta oss an livet.

Specialistområden

 • Relationer
 • stress
 • ångest
 • nedstämdhet


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: renee@mindsthlm.se
Telefon: 070-6566994

Välkommen!

Karl Lindemalm

Titel
leg psykolog

Inriktning
PDT
MCT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi utgår från vilka problem du upplever idag och arbetar med hur du kan hantera nedstämdhet, relationsproblem, stress eller ångest på ett nytt sätt.
Du får konkreta verktyg att arbeta med på egen hand mellan sessionerna. Vid behov undersöker vi också hur tidigare upplevelser påverkar dig idag och hur du kan hantera störande upplevelser eller minnen.

 Specialistområden

 • Nedstämdhet
 • ångest
 • relationer
 • stress
 • sömnbesvär
 • kris- och sorgereaktioner.
 • Jag arbetar inte med specifika fobier eller beroendeproblematik.


Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig

Måndag förmiddag fram till 13:00: Kungsgatan 37, 2 tr

Måndag eftermiddag från 13:00: Nybrokajen 7, 3 tr

Tisdag: Nybrokajen 7, 3 tr
Onsdag: Nybrokajen 7, 3 tr
Torsdag: Nybrokajen 7, 3 tr
Fredag: Kungsgatan 37, 2 tr

Mejl: karl@mindsthlm.se
Telefon: 

Karl tar emot både på mottagning och via video.

Välkommen!

Munevera Spirtovic

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
KBT
PDT steg 1

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi börjar med gemensamt kartläggning över dina problemområden och försöker utforma en behandlingsplan utifrån dina behov. Behandlingen baseras på vetenskaplig grund.

Specialistområden

 • Ångest
 • Relationer
 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Kris och sorg
 • Utmattningssyndrom
 • Livskriser
 • Tvångssyndrom
 • Social fobi
 • Dålig självkänsla
 • Sex och samlevnads frågor
 • Paniksyndrom


Screeningar
Jag gör screening vid neuropsykiatriska frågeställningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Rehnsgatan 5, Stockholm
T- bana: 
Mejl: munevera@mindsthlm.se
Telefon:  

Munevera tar emot både på mottagning och via video.

Välkommen!

Charlotte Hallberg

Titel
Leg psykolog 

Inriktning
Psykodynamisk terapi (PDT)
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Humanistisk terapi
Existentiell terapi
Lösningsfokuserad psykoterapi
Familjeterapi (Systemteoretisk grund)
Neuropsykologi; främst ADHD/ADD och Autismspektrumtillstånd

Så arbetar jag
Hos mig blir Du mött, hörd samt sedd.
Målet är att Du ska bli en självgående och autonom person och det uppnås genom att en successiv förändring sker hos Dig som person. Där jag är beredd att möta Dig där du behöver mötas.

Jag arbetar genom att nyfiket och deltagande lyssna på individen, Dig, utan att lägga in mina egna värderingar i vare sig samtal eller bedömning.

Jag har både svenska och engelska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken.

Specialistområden
Stress
Utmattningssyndrom
Sömn
Depression
Ångest
Panikångestattacker
Relationer
Meningen med livet
Kris
Sorg
Barndomen
Trauma

Screeningar
Då jag tidigare har arbetat inom Vuxenpsykiatrin är jag bekväm med diverse olika screeningar; bl.a. inom neuropsykiatri; ADHD, ADD och/eller Autismspektrumtillstånd samt nivåer utav stress, depression och/eller ångest. Även eventuell Personlighetsproblematik kan, vid behov, utrönas, med SCID II.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på min mottagning, och framgent via video.

Adress: Tomtebogatan 2, Vasastaden, nära S:t Eriksplan.

Grön anonym dörr, till höger om portuppgången. Vänligen ring på den översta ringklockan.

T-bana: S:t Eriksplan, uppgång ”Torsgatan”.
Mejl: charlotte@mindsthlm.se

Telefon: 076-141 13 33Välkommen!

Sten R Lindahl

Titel
leg psykoterapeut
lic. hypnoterapeut

Inriktning
PDT Psykodynamisk integrativ och hypnosteknik enligt Dr. Milton H Ericksson.

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi börjar med en kartläggning om vad som har hänt dig under ditt liv från början till nu. Då kan vi förstå vad som troligen ligger bakom dina symptom. Det kan vara tidiga upplevelser eller senare, som t. ex PTSD. Sedan börjar förändringsarbetet. Det kan vara att hantera känslor på ett nytt sätt.

Ångest och oro lär du dig att hantera på ett helt nytt sätt. Vid kroppsinkänning och guidad inre visualisering uppnår du ett större lugn. 


Specialistområden

 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Stress


Screeningar
Jag gör screeningar för ADHD, ångest och depression.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: sten@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Kristofer Nord

Titel
Bitr. verksamhetschef /kurator

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
ACT – Acceptance & Commitment Therapy
iKBT – Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Många som söker psykologisk hjälp har ofta en tanke om att ”någonting är fel på mig…”. Så är ej fallet. Alla människor stöter någon gång i livet på hinder och fastnar. Det ingår i att vara människa. Det vi gör i terapi hos mig är att få dig loss så att du kan leva det liv du vill leva.

KBT-behandling inleds med att man kartlägger vad som hindrar en (tankar/känslor/beteenden). Därefter jobbar man succesivt med att lära sig nya sätt att hantera sina svårigheter och därmed få ökad livskvalitet. För att lära sig bemöta problem på ett nytt sätt krävs det ofta träning i vardagen. I och med detta ges hemuppgifter mellan sessionerna.

Välkommen att kontakta mig vid frågor!

Specialistområden

 • social fobi
 • GAD
 • panikångest
 • hälsoångest
 • tvångssyndrom
 • specifik fobi
 • depression
 • stress
 • utmattningsssyndrom
 • ångest


Screeningar
Jag utför inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Telefon: 
Mejl: kristofer@mindsthlm.se

Välkommen!

Kenneth Lagerstedt

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT -Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
Existentiellt perspektiv
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)
Compassion Focus Therapy (CFT)
Anknytningsteori

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Första samtalet är en kartläggning av dig som patient, där formuleras vad som är problemet.

I KBT arbetar vi med beteende aktiveringar. Du får hemövningar att göra mellan sessionerna – utifrån ditt individuella behov.

 Specialistområden

 • Ångest och oro – GAD, Social ångest, Hypokondri (Sjukdomsångest)
 • Fobier
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Stress
 • Livskriser
 • Föräldraskap

 Screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kenneth@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Marianne Ehrenpreis Sene

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Utifrån din beskrivning av de svårigheter du sökt för gör vi en överenskommelse kring kontaktens mål, inriktning och form.

En dialog kring i vilken mån innehållet i sessionerna motsvarar dina behov ingår sedan som en del i behandlingskontakten. Jag kommer att göra mitt bästa för att med närvaro och lyhördhet bistå dig för att de mål vi formulerat ska uppnås.


Specialistområden
Krisreaktioner
Nedstämdhet
Utmattningstillstånd
Existensiell problematik.
Relationell problematik.


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Gotlandsgatan 70A, 1tr.
T-bana: Skanstull
Mejl: marianne@mindsthlm.se
Tel: 072-8602293 

Välkommen!

Jag har ett genuint intresse för varje individs relationer och av individens livssituation. Jag tror på samtalets förlösande kraft och på förmågan och styrkan hos varje människa att vilja förändring. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min utbildning innehåller systemisk, familjeterapeutisk, psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av att möta individer, par och familjer i svåra livssituationer och kriser. Det kan handla om kommunikationsproblem, relationsproblem,, arbetssituationen, stress, sorg, trauma, ångest, tillit, depression eller ensamhet. Jag arbetar vid varje tillfälle utifrån individens och relationens specifika behov. Jag möter dig där du är. Välkommen att kontakta mig!

Yvonne Sturesson Ljungblad

Titel
leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
systemisk familjeterapi
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Målet är att förstå den situation som du befinner dig i, samt försöka få en förståelse för vad som påverkar detta och vad som genom tidigare upplevelser triggar igång känslor och tankar inom dig.

Detta för att öka medvetenheten om din livssituation och ge dig utrymme att reflektera kring din tillvaro och dina relationer.

Jag tror på samtalets förlösande kraft och på förmågan och styrkan hos varje  människa att vilja förändring, samt att bygga på det som fungerar.


Specialistområden

 • Depression
 • Ångest
 • Stress
 • Sorg
 • Självkänsla
 • Rädsla för närhet
 • Relationer
 • Konflikter
 • Kommunikation
 • Ensamhet
 • Trauma
 • Våld i nära relationer
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Ätstörningar.

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: yvonne@mindsthlm.se
Telefon: 070-5804386

Välkommen!

Ann Christine Björk

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov.

Vår kontakt inleds med att vi tillsammans bestämmer fokus för det fortsatta arbetet, vi arbetar sedan med att reflektera över din livssituation. Detta för att öka medvetenhet och förståelse över vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer.

Min erfarenhet är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastisk inneboende styrka. 


Specialistområden

 • Problematik i arbetssituation
 • Relationer
 • Konflikter
 • Stress
 • Ensamhet
 • Sorg
 • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar.
 • Rädsla för närhet
 • Låg självkänsla
 • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur.
 • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll.


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Blekingegatan 20, Södermalm.
T-bana:
Mejl: annchristine@mindsthlm.se
Tel: 0707726967

Välkommen!

Välkommen att höra av dig till mig för att boka ett möte!

Lars-Åke Kastling

Titel
leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Min grundsyn är att jag ser relationen som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Förändring är möjlig och varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli.

Specialistområden

 • Ångest
 • depressioner
 • trauma
 • relationer
 • våld i nära relationer
 • nedstämdhet
 • tvångsbeteenden
 • stress
 • beroendeproblematik
 • sex m.m.

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Odengatan 31C. pk 1289, 1 tr. över gården.
T-bana:
Mejl: kastling@mindsthlm.se
Tel: 070 753 91 80 

Välkommen!

Kitty Lizak

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Relationell inriktning
Affektfokuserad/ AKT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Livet utsätter oss för stress, förluster, sorg och påfrestande livsförändringar där invanda förhållningssätt ej fungerar.

Tillsammans kommer vi undersöka vilka relationsmönster Du bär med Dig i livet och dess verkan till att antingen vara hindrande/låsa Dig.

Känslor är inte farliga men viktiga att förstå och vara medvetna om vad de står för. Målet med behandlingen är att Du går vidare med större medvetenhet och större tilltro till egna förmågor att påverka Ditt eget liv i en mer positiv riktning.

Specialistområden

 • Relationer
 • Kriser
 • Oro
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Sorg
 • Utmattningssyndrom
 • Stress


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kitty@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Christina Kronberg

Titel
leg psykolog

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT
ACT
FACT
Compassion fokuserad terapi
RFT
Mindfulness 

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Gemensamt gör vi en kartläggning över problemområden och finner styrkor du kan bygga på, som kan leda dig framåt mot önskat beteendemål samt ökat välbefinnande.

Behandlingen är således individuell men baseras på vetenskaplig grund.

Specialistområden

 • Stress
 • utmattningssyndrom
 • post traumatiskt stressymtom
 • Kronisk smärta
 •  Relationsproblem
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Depressioner
 • Livskriser
 • Ångest
 • panikattacker/ paniksyndrom
 • ätstörningar
 • tvångssyndrom
 • PTSD
 • ADHD
 • ADD

Screeningar

ADHD/ ADD samt SCID II Personlighetsscreening vid behov.Övrig testning som anses lämplig för att ge en så korrekt diagnos som möjligt enligt specialistområderna ovan.


Här tar jag emot dig
Jag tar endast emot via video.

mejl: christina.k@mindsthlm.se

Välkommen!

Eva Berggren

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Förutsättning för ett gemensamt arbete är ett respektfullt och öppet bemötande.

Utifrån dina problem formulerar vi ett fokus för kontakten. Vi sätter ord på känslor och refkekterar kring din situation.
Målsättning för kontakten kan vara en minskning av symtom och en väg framåt.

 
Specialistområden

 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Stressrelaterade problem
 • Relationer
 • Problem i arbetslivet
 • Livskriser
 • Sorg

 Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: eva.b@mindsthlm.se
Telefon: 073-5362669

Välkommen!

Susanne Bohlin

Titel
Kurator

Inriktning
PDT
Mindfulness (MBSR).

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Att bli lyssnad på och förstådd är nödvändigt för att människan ska må bra. Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån – kan i förlängningen förändra vår självbild och självkänsla.

Samtalen stöttar dig att förändra ditt beteende för att göra nya val i livet mot bättre välmående.

Specialistområden

 • Stress
 • Relationert
 • Familj

Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: 

Södermalms Psykoterapimottagning, Lehusens gränd 2, 118 65 Stockholm (Södra station på Rosenlundsgatan). Också mottagning i Gustavsberg på Värmdö efter överenskommelse.

Mejl: susanne@mindsthlm.se
Telefon: 0761858141    

.  

Välkommen!

Jag är från början legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. I det arbetet märkte jag att samtalet med patienten som jag såg var välgörande ofta fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. Gick för några år sedan KI:s treåriga psykoterapeututbildning med inriktning på KBT. Har också kompletterat med en kortare utbildning i ACT (acceptance and committment therapy). Dessa två inriktningar tillsammans är väldigt stimulerande att jobba utifrån och min erfarenhet, vilket också forskningen påvisar, är att de ger goda behandlingsresultat.

Maud Taube

 Titel
Leg psykiatrisjuksköterska
Kurator

Inriktning
KBT 

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Jag arbetar främst med KBT-tekniker men har även en del inslag av ACT i behandlingen. I den kognitiva teorin utgår vi från att tankar styr våra känslor och handlingar.

Varje människa tolkar verkligheten på sitt unika sätt och i terapin ägnas stor del  åt att utforska dessa tolkningsmönster. Fokus i arbetet med Acceptance and Commitment Therapy är att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv och att samtidigt acceptera den smärta som är en del av att vara levande.
Vi arbetar bland annat med medveten närvaro och acceptans. Emotionsteorin är också en viktig del i terapin.

Specialistområden
Ångest- och depressionsproblematik.

Screeningar
Jag gör främst screening förångest- och depression. Vid behov även andra screnningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: maud@mindsthlm.se
Telefon: 070-1328338

Välkommen!

Sophia Strindberg

Titel
leg. psykoterapeut

Inriktning
KBT
Schematerapeutisk inriktning 

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Samtalen kännetecknas av att tidigt kartlägga det som förväntas av terapin, vad som ska förändras och vilka beteenden som önskas förändras för att nå dit. I terapin sätts gemensamma mål och att tillsammans samarbeta utifrån det som känns relevant för dig. Vi utvärderar kontinuerligt våra samtal och det du behöver vilket gör terapin flexibel. Relationen bygger på tillit, trygghet och värme, att komma i kontakt med grundläggande behov och hur det blir när våra behov inte tillgodoses samt öppenhet kring känslor och att arbeta för att utveckla mer självmedkänsla. 


Specialistområden

 • Ätstörningar 
 • Stress 
 • Ångest, bl.a. panikångest
 • Nedstämdhet
 • Tvångstankar tvångshandlingar 
 • Kriser 
 • Relationer
 • Självkänsla

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Kungsgatan 37, 2 tr
T-bana:
Mejl: sophia@mindsthlm.se

Tel: 072-9400227
 
 

Karin Håkansson

Titel
leg barnmorska
Kurator 

Inriktning
KBT och PDT

I am happy to work with English speaking patients.

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Utifrån din problematik och dina önskemål som patient arbetar vi tillsammans fram fokus och mål för terapin.
Vissa har tydliga önskemål om att på djupet förstå hur ett negativt mönster har uppkommit och att därifrån hitta nya vägar. Andra vill ha snabba beteendeinriktade resultat, tydlig agenda och hemuppgifter. Det är viktigt att du som patient känner tilltro både till terapeuten och terapiformen.

Specialistområden

 • Ångest
 • Social fobi
 • Panikångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Relationer
 • Våld i nära relationer
 • Sexologi
 • HBTQ 

Screeningar

Jag göra inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: karin.h@mindsthlm.se
Telefon: 

Kristina Hård

Titel
leg psykolog
leg psykoterapeut
handledare

Inriktning
KBT
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Mitt arbetssätt utgår från psykodynamiskt tänkande vilket innebär att samtalet i sig antas ha en hjälpsam effekt.

Tillsammans försöker vi förstå och reda ut hur invanda känslor och tankar kan bidra till oro, nedstämdhet eller svårigheter i relationer.

Genom dialogen kan nya perspektiv och möjligheter bli synliga och utvecklas. 

Specialistområden

 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Svårigheter i relationer,
 • Arbetsrelaterad problematik
 • Krisstöd. 


Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kristina@mindsthlm.se
Telefon: 

Camilla Linde

Titel
Leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Känslor kring oro, ångest och tomhet är signaler på att något är fel och behöver förändras. Genom att utforska och förstå de egna reaktionerna och bygga på de styrkor varje individ besitter är förändring och utveckling möjlig.

Genom samtalen definierar vi problemet och arbetar med att öka förståelsen för hur det påverkar din tillvaro.Tillsammans kan vi arbeta med att stärka det som fungerar, förändra det som hindrar dig från att må bra och reflektera kring dig själv och din tillvaro.

 
Specialistområden

 • Ångest
 • Depression
 • Livskriser
 • Utmattningssyndrom
 • Stress
 • Nedstämdhet
 • Relationer
 • Våld i nära relation
 • Arbetsrelaterade problem


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3tr
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: camilla@mindsthlm.se
Telefon: 

Bahar Heidari

Titel
Leg psykoterapeut 

Jag har både svenska och persiska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken.

KBT
Schematerapi

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi gör en konceptualisering av ditt problem och tillsammans jobbar vi fokuserad med att uppnå ditt mål. Terapirelationen är viktigt för mig och samtalet kommer att präglas av icke dömande, förståelse och respektfull atmosfär.

Specialistområden
Jag har lång erfarenhet och jobbar med olika psykosociala område som bl. a.

 • par och relationsproblem
 • ångest
 • fobi
 • panik
 • depression
 • PTSD.
 • par- och familjerådgivning
 • sexologi
 • våld

Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

Här tar jag emot
Jag tar emot besök både via mottagning och via video.

Adress: Södermalm Terapicenter, Hornsgatan 108 i Södermalm, 

Mejl: bahar@mindsthlm.se

T-bana: 

Telefon: 0761800289

Johanna Carlsson Jonasson

Titel
Leg psykolog

Inriktning
KBT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
För mig är det viktigt att du känner dig hörd och att du kan känna dig trygg med att den vård du erbjuds bygger på vetenskap och har hjälpt andra med liknande problem.

Vi börjar kontakten med en gemensam kartläggning för att sedan skapa en behandlingsplan utifrån dina behov. Under behandlingen kommer du också att få verktyg så du känner dig rustad för framtida utmaningar.

Specialistområden
Ångest
Social fobi
Paniksyndrom
Tvångssyndrom
Specifik fobi
Hälsoångest, GAD (generaliserat ångestsyndrom)
Trauma
Nedstämdhet
Ätstörningar


Screeningar
Har tidigare varit verksam inom psykiatrin och arbetat med neuropsykiatriska utredningar och erbjuder screeningar för ADHD och AST (autismspektrumtillstånd).

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.
Adress: Skeppsbron 32 (Gamla Stan)
Mejl: Johanna@mindsthlm.se