Hur mår du?

 Vanliga besvär vi arbetar med är ångest, depression, stress, problem i relationen och sömnbesvär, all psykisk ohälsa som inte kräver specialistvård. Boka ett möte på mottagning eller via video så hjälper vi dig med bedömning av vilken hjälp som passar just dig och ditt mående bäst. 

Patientavgiften för samtalet är 100kr/besök och frikort gäller.  Varmt välkommen till oss!

Vi har flera mottagningar

Var noga med att du kontrollerar vilken mottagningsadress du ska till, vi har flera.

Du ser vilken adress som gäller för just din terapeut  i presentattionerna, även kontaktuppgifter framgår. 

Om du vill ändra eller avboka din tid så kontaktar du din terapeut direkt, via mejl eller telefon. 

Notera att möten som inte har avbokats 24h innan utsatt tid debiteras via faktura.

 

Vi tar tacksamt emot din feedback. Om du är nöjd med dina samtal, så kanske du kan tänka dig att dela din upplevelse? 

Det är värdefullt för oss, och andra som söker hjälp, att förstå vad som hjälpte just dig. Och hur vägen mot bättre psykiskt mående kan se ut. 

Om du skulle vara missnöjd så vill vi gärna komma i kontakt med dig för att få all nödvändig information som vi behöver för att kunna förbättra vår verksamhet.  

Vänligen klicka på stjärnan nedan för att lämna feedback.

Välkommen!

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Jag har även utbildning i schematerapi, samt en systemterapeutisk utbildning och är socionom. Utifrån mitt intresse för människans känslor, tankar, beteende och möjligheter, samt hur vi fungerar i olika relationer/ grupper/organisationer så har jag förmånen att arbeta både som psykoterapeut med enskilda samtal, parterapi, svårigheter som uppstår i organisationer.

Jenny Brodén

leg psykoterapeut (KBT) 

Adress: 
T- bana: 
Mejl: jenny@mindsthlm.se
Telefon: 

 

Välkommen!

Christer Bjälke

Titel
Verksamhetschef, leg psykoterapeut 

Inriktning 
PDT
Familjeterapeut

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Jag är mån om att kunna möta alla slag av upplevda svårigheter man söker samtalsstöd utifrån.  Det är viktigt att man i samtalet tas på allvar och får möjlighet att formulera sig, att få en respektfull feedback.

Specialistområden

 • kris och traumabehandling
 • neuropsykiatri
 • våldsproblematik
 • riskbruket
 • beroendeproblematik
 • relationer


Screeningar
Jag gör inte screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Gästrikegatan 18 (mån, tis, tor, fre)
Adress: Nybrokajen 7, 3tr (onsdagar)
Mejl: christer@mindsthlm.se
Telefon: 072-0445051

 

Kerstin Nordman Olsén

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

 


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Polhemsgatan 7 (Kungsholmen)  
T-bana:
Mejl: Kerstin@mindsthlm.se
Telefonnr 070-958 09 45

 

Välkommen!

När vi känner trygg kontakt med varandra, har vi också möjlighet att få kontakt med oss själva. I terapirummet vill jag erbjuda utrymme att utforska, uppleva och prova på något nytt. Jag är leg. psykoterapeut och har återvänt till Sverige efter många års arbete i USA med barn, ungdomar, vuxna, familjer och par. Därifrån har jag med mig AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) som grundar sig på att finna och utveckla det friska inombords. Det är i den kroppsliga upplevelsen, inifrån och ut, som vi gör om, läker och transformerar traumatiska minnen och anknytningsmönster. Tillsammans söker vi vad som kan trigga ångest och olika symtom. Tillsammans börjar vi hjälpa nervsystemet att lugna ner sig och ge rum för glädje och välbefinnande.

Maria Palmer

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress:  St Paulsgatan 8
T-bana: Slussen
Mejl: maria.p@mindsthlm.se
Telefonnr: 070-310 57 13 

 

Välkommen!

Teresa Brieger Olsson

Titel 
kurator, pågående utbildning till leg. psykoterapeut

Inriktning
KBT
Känslofokuserad psykoterapi (PDT)
Funktionell Familjeterapi (FFT)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi arbetar målinriktat och kollaborativt och utvärderar regelbundet vår kontakt. Vår terapeutiska relation präglas av öppenhet, värme och samarbete. Att stärka självomsorg, få friare tillgång till olika känslor och arbeta integrativt med tankar, känslor och beteende anser jag vara viktiga ingredienser för att uppnå positiva terapeutiska förändringar.

Specialistområden

 • Ångest, bl.a. social ångest
 • Nedstämdhet
 • Relationer, utbildad inom Funktionell Familjeterapi

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Tryckerigatan 8, MÅNDAG+TISDAG och Nybrokajen 7, 3 tr, ONSDAGAR.

T- bana: Kungsträdgården
Mejl: teresa@mindsthlm.se
Telefon: 
072-0068886

 

Välkommen!

Renée Grundström

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT -relationell
BRT
MBT bas
handledare

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: renee@mindsthlm.se
Telefon: 070-6566994

Välkommen!

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk grundutbildning. Till mig kan du komma för samtal om du har problem med ångest, nedstämdhet, kris- och sorgereaktioner eller relationsproblem. Vi utgår från de problem du upplever idag och undersöker tillsammans hur du kan komma vidare. Vid behov undersöker vi hur upplevelser tidigare i livet påverkar ditt mående nu.

Karl Lindemalm

Titel
leg psykolog

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

 Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: karl@mindsthlm.se
Telefon: 076-9201423

Välkommen!

Munevera Spirtovic

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
KBT
PDT steg 1

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Rehnsgatan 5, Stockholm
T- bana: 
Mejl: munevera@mindsthlm.se
Telefon:  

Munevera tar emot både på mottagning och via video.

Välkommen!

Ina Björnson Koppen

Leg psykoterapeut (KBT)

Så arbetar jag


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Skånegatan 97 (Torsdag- fredag)
Hornsbruksgatan 9 (Onsdagar)
Mejl: ina@mindsthlm.se
Telefon: 0733 523 616

I

Välkommen!

Sten R Lindahl

Titel
leg psykoterapeut


Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

 Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: sten@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Mitt namn är Kristofer och jag arbetar som biträdande verksamhetschef samt kurator (grundläggande psykoterapiutbildning i KBT) på Mind Sthlm. Många som söker psykologisk hjälp har ofta en tanke om att ”någonting är fel på mig…”. Så är ej fallet. Alla människor stöter någon gång i livet på hinder och fastnar. Det ingår i att vara människa. Det vi gör i terapi är att få dig loss så att du kan leva det liv du vill leva. Jag tidigare arbetat inom studenthälsa, företagshälsovård, primärvård och inom idrott. Mitt arbete som terapeut utgår från KBT/ACT/FACT och vilar på en vetenskaplig grund. Till mig kan man söka sig för att få hjälp med ångest (social fobi, GAD, panikångest, hälsoångest, tvångssyndrom, specifik fobi), depression och stress/utmattningsssyndrom. Under senare delen av min karriär har jag speciellt intresserat mig för och arbetat med stress och utmattningssyndrom. Varmt välkommen att boka tid eller kontakta mig vid frågor!

Kristofer Nord

Titel
Bitr. verksamhetschef /kurator

Inriktning
KBT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Telefon: 
Mejl: kristofer@mindsthlm.se

Välkommen!

Kenneth Lagerstedt

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
KBT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kenneth@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Marianne Ehrenpreis Sene

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Gotlandsgatan 70A, 1tr.
T-bana: Skanstull
Mejl: marianne@mindsthlm.se
Tel: 072-8602293 

Välkommen!

Jag har ett genuint intresse för varje individs relationer och av individens livssituation. Jag tror på samtalets förlösande kraft och på förmågan och styrkan hos varje människa att vilja förändring. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min utbildning innehåller systemisk, familjeterapeutisk, psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av att möta individer, par och familjer i svåra livssituationer och kriser. Det kan handla om kommunikationsproblem, relationsproblem,, arbetssituationen, stress, sorg, trauma, ångest, tillit, depression eller ensamhet. Jag arbetar vid varje tillfälle utifrån individens och relationens specifika behov. Jag möter dig där du är. Välkommen att kontakta mig!

Yvonne Sturesson Ljungblad

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
systemisk familjeterapi
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

 

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: yvonne@mindsthlm.se
Telefon: 070-5804386

Välkommen!

Ann Christine Björk

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Min erfarenhet, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka.


Specialistområden

 • Problematik i arbetssituation
 • Relationer
 • Konflikter
 • Stress
 • Ensamhet
 • Sorg
 • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar.
 • Rädsla för närhet
 • Låg självkänsla
 • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur.
 • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll.


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Blekingegatan 20, Skeppsholmen
T-bana:
Mejl: annchristine@mindsthlm.se
Tel: 0707726967

Välkommen!

Varje dag som psykoterapeut innebär privilegiet att få möta människor och därigenom få nya kunskaper. Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Min grundsyn är att jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att bäst kunna hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli. Välkommen att höra av dig till mig för att boka ett möte!

Lars-Åke Kastling

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Min grundsyn är att jag ser relationen som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Förändring är möjlig och varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli.

Specialistområden

 • Ångest
 • depressioner
 • trauma
 • relationer
 • våld i nära relationer
 • nedstämdhet
 • tvångsbeteenden
 • stress
 • beroendeproblematik
 • sex m.m.

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Grindsgatan 43, Stockholm
T-bana:
Mejl: kastling@mindsthlm.se
Tel: 070 753 91 80 

Välkommen!

Kitty Lizak

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
relationell PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat

Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kitty@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Christina Kronberg

Titel
leg psykolog

Inriktning
KBT
ACT
FACT
Compassion fokuserad terapi
RFT
Mindfulness 

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Det terapeutiska samarbetet vilar på vetenskaplig grund och anpassas individuellt efter ditt behov och dina önskningar. 

Specialistområden

 • Stress
 • utmattningssyndrom
 • post traumatiskt stressymtom
 • Kronisk smärta
 •  Relationsproblem
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Depressioner
 • Livskriser
 • Ångest
 • panikattacker

Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.


Här tar jag emot dig
Jag tar endast emot via video.

mejl: christina.k@mindsthlm.se

Välkommen!

Eva Berggren

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat

Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: eva.b@mindsthlm.se
Telefon: 073-5362669

Välkommen!

Susanne Bohlin

Titel
Kurator

Inriktning
PDT
Mindfulness (MBSR).

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: hörnet Mjärdgränd 2 /Tullgårdsgatan 
T- bana: Skanstull
Mejl: susanne@mindsthlm.se
Telefon: 0761858141    

.  

Välkommen!

Jag är från början legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. I det arbetet märkte jag att samtalet med patienten som jag såg var välgörande ofta fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. Gick för några år sedan KI:s treåriga psykoterapeututbildning med inriktning på KBT. Har också kompletterat med en kortare utbildning i ACT (acceptance and committment therapy). Dessa två inriktningar tillsammans är väldigt stimulerande att jobba utifrån och min erfarenhet, vilket också forskningen påvisar, är att de ger goda behandlingsresultat.

Maud Taube

 Titel
Leg psykiatrisjuksköterska
Kurator

Inriktning
KBT 

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat

Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: maud@mindsthlm.se
Telefon: 070-1328338

Välkommen!

Sophia Strindberg

Titel
leg. psykoterapeut

Inriktning
KBT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Kungsgatan 37, 2 tr
T-bana:
Mejl: sophia@mindsthlm.se

Tel: 072-9400227
 
 

Karin Håkansson

Titel
leg barnmorska
Kurator

Inriktning
KBT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat

Specialistområden


Screeningar


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: karin.h@mindsthlm.se
Telefon: 

Kristina Hård

Titel
leg psykolog
leg psykoterapeut
handledare

Inriktning
KBT
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat

Specialistområden


Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kristina@mindsthlm.se
Telefon: 

Camilla Linde

Titel
Leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat


Specialistområden


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3tr
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: camilla@mindsthlm.se
Telefon: 

Bahar Heidari

Titel
Leg psykoterapeut

KBT
Schematerapi

Så arbetar jag får att uppnå ett positivt resultat
Vi gör en konceptualisering av ditt problem och tillsammans jobbar vi fokuserad med att uppnå ditt mål. Terapirelationen är viktigt för mig och samtalet kommer att präglas av icke dömande, förståelse och respektfull atmosfär.

Specialistområden
Jag har lång erfarenhet och jobbar med olika psykosociala område som bl. a.

 • ångest
 • fobi
 • panik
 • depression
 • PTSD.
 • par- och familjerådgivning
 • sexologi
 • våld

Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

Här tar jag emot
Jag tar emot besök både via mottagning och via video.

Adress: Hornsgatan 108 i Södermalm, tisdag till fredag. 

Nybrokajen 7, 3 tr, måndagar.

Mejl: bahar@mindsthlm.se

T-bana: 

Telefon: 0761800289