Vi som arbetar på Mind Sthlm

Jenny Brodén

Verksamhetschef

leg psykoterapeut (KBT) 

jenny@mindsthlm.se

 

Joséphine Häckner Posse

leg psykoterapeut (PDT, KBT) 

josephine@mindsthlm.se

 

Åsa Hedrén Vidbæk

VD, leg psykoterapeut (PDT, KBT)

 

Anna Falk Toll

Vice VD, leg psykoterapeut (PDT, KBT) 

 

Tuula Tabell

leg psykoterapeut (KBT)

tuula@mindsthlm.se

Ellen Collin

leg psykoterapeut (KBT, PDT, EMDR)

ellen@mindsthlm.se

Daniel Lams

kurator, socionom, steg 1 PDT

Munevera Spirtovic

leg psykoterapeut (KBT, PDT steg 1)

munevera@mindsthlm.se

Pernilla Avre Lams

leg psykoterapeut (KBT)

pernilla@mindsthlm.se

Sten R Lindahl

leg psykoterapeut (PDT) 

sten@mindsthlm.se

Åsa Löfström

lBitr. verksamhetschef

eg psykoterapeut – PDT samt steg 1 i systemisk familjeterapi 

asa.l@mindsthlm.se

Kenneth Dornell

leg psykoterapeut (KBT)

kenneth@mindsthlm.se

Marianne Ehrenpreis Sene

leg psykoterapeut (PDT)

marianne@mindsthlm.se

Yvonne Sturesson Ljungblad

leg psykoterapeut  (systemisk familjeterapi/ PDT) 

yvonne@mindsthlm.se

Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Min erfarenhet, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Det kan handla om: • Vår arbetssituation • Relationer • Konflikter • Stress • Ensamhet • Sorg, • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar • Rädsla för närhet • Låg självkänsla • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur. • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll. Välkommen att kontakta mig!

Ann Christine Björk

leg psykoterapeut (PDT/AEDP)

annchristine@mindsthlm.se

"Varje dag som psykoterapeut innebär privilegiet att få möta människor och därigenom få nya kunskaper. Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Min grundsyn är att jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att bäst kunna hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli. Välkommen att höra av dig till mig för att boka ett möte!"

Lars-Åke Kastling

leg psykoterapeut (PDT)

kastling@mindsthlm.se

 

Kitty Lizak

leg psykoterapeut, (relationell PDT)

kitty@mindsthlm.se

Jag har varit verksam legitimerad psykolog i 10 år, jag genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT, Compassion fokuserad terapi, RFT, Mindfulness, utredningar, personlighetstestning samt specialiserar mig inom ledarskap och organisation. Det terapeutiska samarbetet vilar på vetenskaplig grund och anpassas individuellt efter ditt behov och dina önskningar. Jag hjälper dig med bl.a.: • Ångest/panikattacker • Stress/utmattningssyndrom/post traumatiskt stressymtom • Kronisk smärta • Relationsproblem • Sömnsvårigheter • Fobier/ Tvångssyndrom • Depressioner • Livskriser Som legitimerad Psykolog arbetar jag under ansvar enligt hälso- sjukvårdslagen och har lagstadgad tystnadsplikt. Varmt välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller frågor.

Christina Kronberg

leg psykolog (KBT)  

christina.k@mindsthlm.se

Ata Nazifishirayi

Kurator, socionom, steg 1 KBT

Joakim Löf

psykoterapeut (MBT, PDT, IPT) 

Eva Suwe Wennerlund

leg psykolog (IPT, PDT och KBT)

eva@mindsthlm.se

Jag har arbetat i 20 år med psykoterapeutiska samtal, inom vuxenpsykiatrin, vid behandlingshem, inom socialtjänsten samt inom studenthälsovården. Jag har arbetat främst med vuxna och tonåringar/ unga vuxna. Jag arbetar sedan 2012 utifrån 3:e generationens KBT, med ACT (Acceptance and Commitment therapy) som huvudfokus i mitt terapeutiska arbete. Jag använder mig ofta av Mindfulness/ upplevelsebaserade övningar där det passar klientens behov. Jag har lång erfarenhet av behandling av: • Psykiatriska svårigheter såsom olika former av ångest • Sömnsvårigheter • Depression • Stressrelaterade symtom. Välkommen att höra av dig och boka ett samtal.

Åsa Lundberg

Kurator, socionom, steg 1 KBT (pågående steg 2)

asa.lu@mindsthlm.se

Maud Taube

Leg psykiatrisjuksköterska/Kurator (KBT steg 2) 

maud@mindsthlm.se

Kia Kinell

Kurator (familjeterapeut, PDT)

kia@mindsthlm.se