Hur mår du? Låt oss hjälpa till.

Boka ett möte med våra psykologer eller psykoterapeuter på mottagning eller via video så hjälper vi dig med bedömning av vilken hjälp som passar just dig och ditt mående bäst. 

Patientavgiften för samtalet är 100kr/besök och frikort gäller.

Var noga med att du kontrollerar vilken mottagningsadress du ska till, vi har flera.

Du ser vilken adress som gäller för just din terapeut  i presentattionerna, även kontaktuppgifter framgår. 

Om du vill ändra eller avboka din tid så kontaktar du din terapeut direkt, via mejl eller telefon. 

Notera att möten som inte har avbokats 24h innan utsatt tid debiteras via faktura.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!

 Varmt välkommen till oss!

Emma Henriksson

Titel
Socionom
Leg. hälso- och sjukvårdskurator
Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat.
Jag är närvarande med dig för att komma fram till vad just du behöver för att må bra.

Du får sätta upp personliga mål som vi aktivt jobbar med under sessionerna. Kopplade till dina mål planerar vi hemuppgifter som du får jobba med mellan besöken.

Du får öva nya sätt att hantera svårigheter och förhålla dig till dig själv, dina tankar och känslor. Målet är att du ska kunna agera i linje med dina värderingar och röra dig i riktning mot det som är meningsfullt för just dig i livet.

Du får löpande utvärdera kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. Problemområden jag arbetar mycket med är:

 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Stress och utmattning
 • Social ångest/fobi
 • Självkritik och låg självkänsla
 • Sömnproblem
 • Ohälsosamma vanor

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video. Om du kommer till mottagningen, ring på porttelefonen på Riddarholmens psykoterapi.

Adress: Tryckerigatan 8
T-bana: Gamla stan
Mail: emma@mindsthlm.se

Catrin Andersson

Titel
Socionom
Leg. hälso- och sjukvårdskurator
Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
Mindfulnessinstruktör

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat.
Vi börjar med att du får beskriva de problem du upplever och i vilka situationer de uppstår. En god allians är betydelsefull för att uppnå förändring och viktiga komponenter i samtalen är öppenhet, nyfikenhet och ett icke-dömande förhållningssätt.

Samtalskontakten är ett gemensamt åtagande där vi båda är delaktiga. Vi ringar tillsammans in din målsättning med samtalen, analyserar det du upplever som problematiskt och skapar förståelse för problematiken. Du får pröva andra sätt att förhålla dig till problemen och får även hemuppgifter att utföra mellan samtalen.

Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete så vi vet att vi jobbar med rätt saker för att du på sikt ska kunna leva ett liv utifrån vad som är viktigt för dig. Problemområden jag arbetar mycket med är:

Stress
Utmattningsproblematik
Beroendeproblematik
Sorg och förluster
Nedstämdhet
Sömnproblem
Krishantering
Ångest och oro
Livskriser

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video. För dig som kommer till mottagningen: porten är låst från klockan 18:00. Vänta då utanför så hämtar jag dig på vår avtalade tid.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T-bana: Kungsträdgården
Email: catrin@mindsthlm.se

Reza Hanifi

Titel
Leg. psykolog

I am happy to work with English speaking patients

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
ACT – Acceptance and Commitment Therapy
DBT – Dialektisk beteendeterapi

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat.
Jag tycker att alliansen mellan klient och terapeut ligger i grunden för en positiv förändring och ett optimalt resultat. Vi kommer tillsammans utforska och ringa in problemområdet. Behandlingen kommer att vara individuellt anpassat efter din livssituation, uppväxtkultur, psykiskt mående och resurser. Du kommer att vara aktiv i din behandling och vi kommer att göra gemensamma utvärderingar under behandlingens förlopp. 

 • Livskriser
 • Ångest och depression
 • Relationsproblem
 • Dålig självkänsla
 • Påfrestande livshändelser och hantering
 • Krishantering
 • Förlust och sorg

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: reza@mindsthlm.se
Telefon: 076-329 10 39

Zebastian Larsson

Titel
Leg. psykolog

Inriktning
ACT och Affektfokuserad, psykodynamisk terapi.

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat.

I mina terapier arbetar jag för att patienten ska bli mer fri att leva det liv hen skulle vilja leva. Vi försöker tillsammans förstå dina problem och att utforska nya strategier för dig att fungera och må bättre. Det är viktigt för mig att vi utvärderar kontakten under behandlingens gång och att du känner dig trygg, hörd och sedd. Har arbetat mycket med: 

 • ADHD och autism
 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Relationsproblem.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot för samtal på mottagning och på video. För dig som kommer till mottagningen: Porten har ingen portkod, men vänta utanför så hämtar jag dig på vår avtalade tid.

Adress: Prästgatan 78, Stockholm
T- bana: Gamla stan
Mejl: zebastian@mindsthlm.se

OBS! Efter den 2/10 kommer jag att byta kontor och tar därefter emot på Sandelsgatan 23B, T-bana Karlaplan eller Gärdet.

Birgitta Blennberger

Titel
Leg psykoterapeut

Inriktning
PDT (psykodynamiskt terapi)
Handledning och konsultation i psykosocialt arbete

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
När jag startar en samtalskontakt utgår jag alltid från den personens behov och livssituation.

Att försöka sätta ord på tankar, känslor och handlingar kan vara en väg till förändring. Samtal kan bryta mönster som hindrar och stör och ge ett friare och fördjupat förhållningssätt till livet. Det kan också innebära att man upptäcker hur man kan hantera svårigheter och på det sättet påverka sitt mående och sin livssituation.

Specialistområden

 • Livskriser
 • Relationer
 • Existentiella frågor
 • Sorg
 • Trauma
 • Nedstämdhet
 • Hjälp att förstå sig själv på ett djupare plan

Här tar jag emot dig
På mottagning, video och terapiprogram

S:t Paulsgatan 8, 5tr.
(onsdag, torsdag förmiddag och fredag)
 
Eken psykoterapimottagning
Storforsplan 1, Farsta (tisdagar) 

Mejl: birgitta@mindsthlm.se

Annelie Werbart Törnblom

Titel

Leg. psykolog
leg. psykoterapeut, med. dr.

I am happy to work with English speaking patients.

Inriktning
Psykodynamisk terapi (PDT)
Individualterapi
Par- och familjeterapi, systemisk och relationell

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Tillsammans kommer vi att försöka förstå hur händelser i livet och era relationer har påverkat och påverkas av era känslor och tankar, och hur ni hanterar påfrestningar i livet.

Målet är att upptäcka och synliggöra tidigare osynliga öppningar och möjligheter till förändring. Jag tror på det dialogiska samtalets läkande kraft.

Jag hämtar inspiration från teorier om affekter, anknytning och mentalisering. Specialistområden

 • Livskriser
 • Ångest och depression
 • Relationsproblem
 • Dålig självkänsla
 • Påfrestande livshändelser och hantering
 • Krishantering
 • Förlust och sorg

Här tar jag emot dig
På mottagning, video och terapiprogram

För närvarande endast videobesök och terapiprogram, med hänvisning till rådande rekommendationer gällande Covid-19. Framöver även på mottagning.

Adress: Högbergsgatan 59 B, Stockholm
T- bana: Mariatorget
Mejl: annelie@mindsthlm.se
Telefon: 073 673 3450

Peter Bergman

Titel
Leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Brief Dynamic Interpersonal Therapy

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Jag utgår alltid från individens egen livssituation och behov.

Genom att förstå sitt sammanhang kan svåra, ofta dolda känslor och tankar få en mening och bli begripliga och därigenom upplevas mindre farliga och mer begripliga. Att bli lyssnad på är ett sätt att få en förnyad upplevelse av att bli accepterad som den man är och ett sätt att komma vidare i livet.

Specialistområden

 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Relationsproblem
 • Trauma
 • Kris
 • Existentiella frågor

Här tar jag emot dig
På mottagning, video och terapiprogram
Mejl: peter@mindsthlm.se
Telefonnummer: 073-9841475

Mottagning:
Måndagar: Bellmansgatan 32, portkod 1907
Tisdagar, fredagar samt lördagar: Nybrokajen 7, portkod 1325 (efter 18.00)
 

Deborah Mühlrad

Titel
Kurator, pågående utbildning till leg. psykoterapeut.

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT & Compassionfokuserad terapi (CFT)
Känslofokuserad psykoterapi (PDT)
Affektfokuserad terapi (AFT)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Det absolut viktigaste är att du kan känna dig öppen och trygg med mig. Utan det ingen förändring. Tillsammans tar vi reda på vad som gör att du fastnar i olika mönster, vilka känslor som väcks och hindrar dig från det du vill uppleva. Jag vill att du ska nå dina mål på ett tydligt sätt, och kommer hjälpa dig att sätta upp en plan, acceptera det som är och ge dig verktyg att kunna gå vidare. 

Specialistområden

 • Stress
 • Relationer
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Oro och grubbel
 • Work-life balance
 • Prestationsångest

Här tar jag emot dig:
Jag tar endast emot samtal via video. 
Mejl: deborah@mindsthlm.se

Telefon: 0708 84 04 97

Madina Sejadi

Titel
leg Psykolog

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
MCT – Metakognitiv terapi

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Jag börjar alltid en kontakt med en utförlig bedömningsfas som utmynnar i lämplig intervention/behandlingsinsats. Samarbetet mellan oss två är av största vikt för att du som patient ska känna dig delaktig och respekterad.

Du är experten på ditt liv och mående medan jag besitter kunskap om psykologi och psykisk (o)hälsa. Tillsammans kan vi uppnå dina behandlingsmål med hjälp av våra olika styrkor.

Specialistområden

 • Ångest – Generaliserad ångest, social fobi, paniksyndrom,
 • Hälsoångest
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Relationer
 • Depression/nedstämdhet/ förlossningsdepression
 • Stress/utmattningssyndrom
 • Sömnbesvär
 • Kris och sorg
 • Livskriser
 • Dålig självkänsla
 • Sex och samlevnadsfrågor

Språk:
Svenska, Engelska, Dari

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
På mottagning, video och terapiprogram. Om du har bokat ett möte på mottagning och vill ändra till videosamtal så är det bara att säga till.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: madina@mindsthlm.se

Anna Nyhlin

Titel
leg Psykolog

Inriktning
Psykodynamisk terapi (PDT)
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
Affektfokuserad terapi (pre-core ISTDP)
Anknytningsteori
Organisationskonsult

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat:
Vi formulerar vad du upplever som problem och utforskar sedan på vilket sätt problemet påverkar dig.

Till vår hjälp kommer vi använda oss av de känslor du upplever under terapin samt av mentalisering för att sätta tankar och känslor i ett större sammanhang. För att bättre förstå nuet kommer vi också blicka bakåt. Kanske ser vi mönster som upprepar sig som vi behöver bli medvetna om för att du ska finna en väg till ett bättre mående.

Specialistområden:

 • Ångest
 • Oro
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Relationsproblematik
 • Ätstörningar
 • Stressrelaterade problem
 • Utmattningssyndrom
 • Trauma
 • Kris
 • Jag har erfarenhet från psykiatrin av neuropsykiatriska diagnoser.

Här tar jag emot dig:
För närvarande endast videobesök, med hänvisning till rådande rekommendationer gällande Covid-19. Framöver även på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: anna.n@mindsthlm.se

Thanida Bunyuen Törnros

Titel
Kurator
Pågående utbildning till leg. psykoterapeut

Inriktning 
KBT
ACT
Schematerapi

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi behöver många gånger påminna oss om att livet innehåller både sorg och glädje, hopp och förtvivlan. Alla kan behöva, själva eller med hjälp av andra, utveckla redskap för att hantera denna mix av erfarenheter som är livet självt.

Mitt arbete innefattar olika metoder för att hjälpa dig att nå långsiktig återhämning och en balanserad livssituation. Syftet med terapi är att i samtal med dig undersöka din psykiska hälsa, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa dig att hitta åtgärder för att hantera de identifierade problemen. Som terapeut lägger jag även en stor betydelse på vad som sker här och nu.

Specialistområden

 • Livskris
 • Kris- och sorgereaktioner
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • nedstämdhet
 • Utmattningssyndrom
 • Våld i nära relationer

Screeningar
Jag gör inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.
Besöksadress: Fleminggatan 57, Kungsholmen
T-bana: Fridhemsplan
Mejl: thanida@mindsthlm.se
Telefon: 070-795 21 11

 

Ylva Vejrich Dieden

Jag välkomnar både vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

Titel
Leg.psykoterapi
Handledare
Organisationskonsult

Inriktning 
KBT
PDT
Coachning (karriär, personlig utveckling)
Excecutive coaching

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Jag har erfarenhet av behandling av ungdomar, barn o familj, familjerådgivning, parterapi, och enskilda som behövt konsultation, psykoterapi, coachning.

Jag  arbetar även med coachning och utveckling i ledarskap och karriär.

Jag arbetar utifrån varje individs egna livssituation, och egna sätt att hantera livet.  Samtalen måste därför alltid utgå från individens unika behov. Jag anpassar teori, metod och verktyg till individen. I all behandling/samtal är dialogen som man upprättar tillsammans den viktigaste utgångspunkten.

Specialistområden

Ångest
Oro
Nedstämdhet
Självkänsla
Stressrelaterade problem
Panikkänslor
Relationsproblem
Barn- och föräldrar
Parsamtal
Vilsenhet i tillvaron

Här tar jag emot dig
Jag tar emot dig på min mottagning  och via video.
Adress: Skomakargatan 11, nb  (Gamla Stan)
T-bana : Gamla Stan
Mejl: ylva@mindsthlm.se
Telefon. 070-690 09 81

 

Kerstin Nordman Olsén

Tar emot vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Systematisk familjeterapi
EMDR

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Målet är att förstå situationen som man befinner sig i,  samt få en ökad förståelse för vad som påverkar detta.
Därefter är fokus att ge möjlighet att stärka det som fungerar, förändra det som hindrar dig att må bra, och att ge en dig utrymme att reflektera kring din tillvaro.


Specialistområden

 • ångest
 • stress
 • nedstämdhet
 • relationer både med enskilda vuxna, familjer, par och ungdomar.
 • Lång erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska diagnoser
 • trauma


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Polhemsgatan 7 (Kungsholmen)  
T-bana:
Mejl: Kerstin@mindsthlm.se
Telefonnr 070-958 09 45

Maria Palmer

Titel
leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients.

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
När vi är i trygg kontakt med varandra har vi också möjlighet att få kontakt med oss själva.
I terapirummet vill jag erbjuda utrymme att utforska, uppleva och prova på något nytt.  

Det är i den kroppsliga upplevelsen, inifrån och ut, som vi gör om, läker och transformerar traumatiska minnen och anknytningsmönster. Tillsammans söker vi vad som kan trigga ångest och olika symtom.  Vi hjälper nervsystemet att lugna ner sig och ge rum för glädje och välbefinnande. 

Specialistområden

 • Relationer
 • Ångest
 • Stress
 • Trauma.

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress:  St Paulsgatan 8
T-bana: Slussen
Mejl: maria.p@mindsthlm.se
Telefonnr: 070-310 57 13 

Teresa Brieger Olsson

Tar emot vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

I am happy to work with English speaking patients.

Titel 
kurator, pågående utbildning till leg. psykoterapeut

Inriktning
KBT
Känslofokuserad psykoterapi (PDT)
Funktionell Familjeterapi (FFT)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Med ett tydligt fokus på känslor kan det bli möjligt att frigöra resurser och kanalisera inneboende styrkor vilket kan hjälpa dig få kontakt med det som är viktigt. I terapin får du öva dig på att kommunicera vad du behöver till din omgivning. En sådan förändring kan ofta vara en viktig del i att förändra måendet till det bättre och stärka självkänsla.

För mig som terapeut är en utgångspunkt att vår terapeutiska relation präglas av öppenhet, värme och samarbete.  Att stärka självomsorg, få friare tillgång till olika känslor och arbeta integrativt med tankar, känslor och beteende anser jag vara viktiga ingredienser för att uppnå positiva förändringar.

Vi arbetar målinriktat och kollaborativt och utvärderar regelbundet vår kontakt. Terapin blir ett gemensamt åtagande som vi tillsammans utformar och ansvarar för.

Therapy in English

I am a Psychotherapist in training (2018-2021) specialized within Affect Phobia Therapy and Cognitive Behaviour Therapy. My background is as a clinical Social Worker, Family Therapist and Therapist working withing Child and Youth Psychiatry (BUP). I am bilingual and experienced in working with clients in English.

Specialistområden

 • Ångest, bl.a. social ångest
 • Nedstämdhet
 • Relationer, utbildad inom Funktionell Familjeterapi
 • Stress
 • utmattning
 • Arbetsrelaterade problem och svårigheter
 • Sorg
 • Konflikter

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.
Adress: Gotlandsgatan 70A, 1tr
T -bana: Skanstull
Mejl: teresa@mindsthlm.se
Telefon: 
072-0068886

 

Renée Grundström

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT -relationell
BRT
MBT bas
handledare

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Tillsammans begripliggör vi  känslor och beteenden. Vi arbetar mot att förändra det som hindrar dig att leva ett fullgott liv. Men också mot att acceptera det vi är, dvs att med alla styrkor och brister duga inför oss själva och andra.

Relationerna både till oss själva och andra har bidragit till att forma oss och har potentialen att omforma vårt sätt att relatera till andra och ta oss an livet.

Specialistområden

 • Relationer
 • stress
 • ångest
 • nedstämdhet

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: renee@mindsthlm.se
Telefon: 070-6566994

Karl Lindemalm

Titel
leg psykolog
 
Inriktning
PDT
MCT
EMDR
 
Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi utgår från vilka problem du upplever idag och arbetar med hur du kan hantera din situation på ett nytt sätt. Vid behov undersöker vi också hur svåra upplevelser påverkar dig idag och hur du kan hantera störande upplevelser eller minnen.
 
Jag har min grundutbildning inom psykodynamisk terapi (PDT) och jag använder ofta verktyg från metakognitiv terapi (MCT). EMDR (ögonrörelseterapi) kan hjälpa dig som behöver bearbeta traumatiska händelser.
 
Specialistområden
 • nedstämdhet
 • ångest
 • relationer
 • sömnbesvär
 • traumatiska händelser
 • Jag arbetar inte med specifika fobier eller beroendeproblematik.

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Måndag -Torsdag: Nybrokajen 7, 3 tr

Mejl: karl@mindsthlm.se
Karl tar emot både på mottagning och via video.

Munevera Spirtovic

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
KBT
PDT steg 1

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi börjar med gemensamt kartläggning över dina problemområden och försöker utforma en behandlingsplan utifrån dina behov. Behandlingen baseras på vetenskaplig grund.

Specialistområden

 • Ångest
 • Relationer
 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Kris och sorg
 • Utmattningssyndrom
 • Livskriser
 • Tvångssyndrom
 • Social fobi
 • Dålig självkänsla
 • Sex och samlevnads frågor
 • Paniksyndrom


Screeningar
Jag gör screening vid neuropsykiatriska frågeställningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Rehnsgatan 5, Stockholm
T- bana: 
Mejl: munevera@mindsthlm.se
Telefon:  

Munevera tar emot både på mottagning och via video.

 

Charlotte Hallberg

Titel
Leg psykolog 

Inriktning
Psykodynamisk terapi (PDT)
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Humanistisk terapi
Existentiell terapi
Lösningsfokuserad psykoterapi
Familjeterapi (Systemteoretisk grund)
Neuropsykologi; främst ADHD/ADD och Autismspektrumtillstånd

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Hos mig blir Du mött, hörd samt sedd.
Målet är att Du ska bli en självgående och autonom person och det uppnås genom att en successiv förändring sker hos Dig som person. Där jag är beredd att möta Dig där du behöver mötas.

Jag arbetar genom att nyfiket och deltagande lyssna på individen, Dig, utan att lägga in mina egna värderingar i vare sig samtal eller bedömning.

Jag har både svenska och engelska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken.

Specialistområden
Stress
Utmattningssyndrom
Sömn
Depression
Ångest
Panikångestattacker
Relationer
Meningen med livet
Kris
Sorg
Barndomen
Trauma

Screeningar
Då jag tidigare har arbetat inom Vuxenpsykiatrin är jag bekväm med diverse olika screeningar; bl.a. inom neuropsykiatri; ADHD, ADD och/eller Autismspektrumtillstånd samt nivåer utav stress, depression och/eller ångest. Även eventuell Personlighetsproblematik kan, vid behov, utrönas, med SCID II.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på min mottagning, samt via video.

Adress: Tomtebogatan 2, Vasastaden, nära S:t Eriksplan.

Grön anonym dörr, till höger om portuppgången. Vänligen ring på den översta ringklockan.

T-bana: S:t Eriksplan, uppgång ”Torsgatan”.
Mejl: charlotte@mindsthlm.se

 Sten R Lindahl

Titel
leg psykoterapeut
lic. hypnoterapeut

Inriktning
PDT Psykodynamisk integrativ och hypnosteknik enligt Dr. Milton H Ericksson.

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi börjar med en kartläggning om vad som har hänt dig under ditt liv från början till nu. Då kan vi förstå vad som troligen ligger bakom dina symptom. Det kan vara tidiga upplevelser eller senare, som t. ex PTSD. Sedan börjar förändringsarbetet. Det kan vara att hantera känslor på ett nytt sätt.

Ångest och oro lär du dig att hantera på ett helt nytt sätt. Vid kroppsinkänning och guidad inre visualisering uppnår du ett större lugn. 


Specialistområden

 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Stress


Screeningar
Jag gör screeningar för ADHD, ångest och depression.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: sten@mindsthlm.se
Telefon: 

Kristofer Nord

Titel
Verksamhetschef /kurator

Inriktning
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
ACT – Acceptance & Commitment Therapy
iKBT – Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Många som söker psykologisk hjälp har ofta en tanke om att ”någonting är fel på mig…”. Så är ej fallet. Alla människor stöter någon gång i livet på hinder och fastnar. Det ingår i att vara människa.

Det vi gör i terapi hos mig är att få dig loss så att du kan leva det liv du vill leva.KBT-behandling inleds med att man kartlägger vad som hindrar en (tankar/känslor/beteenden). Därefter jobbar man succesivt med att lära sig nya sätt att hantera sina svårigheter och därmed få ökad livskvalitet. För att lära sig bemöta problem på ett nytt sätt krävs det ofta träning i vardagen. I och med detta ges hemuppgifter mellan sessionerna.

Välkommen att kontakta mig vid frågor!

Specialistområden

 • Social fobi
 • GAD
 • Panikångest
 • Hälsoångest
 • Tvångssyndrom
 • Specifik fobi
 • Depression
 • Stress
 • Utmattningsssyndrom
 • Ångest


Screeningar
Jag utför inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Telefon: 
Mejl: kristofer@mindsthlm.se

 

Kenneth Lagerstedt

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT -Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
Existentiellt perspektiv
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)
Compassion Focus Therapy (CFT)
Anknytningsteori

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Första samtalet är en kartläggning av dig som patient, där formuleras vad som är problemet.

I KBT arbetar vi med beteende aktiveringar. Du får hemövningar att göra mellan sessionerna – utifrån ditt individuella behov.

 Specialistområden

 • Ångest och oro – GAD, Social ångest, Hypokondri (Sjukdomsångest)
 • Fobier
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Stress
 • Livskriser
 • Föräldraskap

 Screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kenneth@mindsthlm.se
Telefon: 

Marianne Ehrenpreis Sene

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Utifrån din beskrivning av de svårigheter du sökt för gör vi en överenskommelse kring kontaktens mål, inriktning och form.

En dialog kring i vilken mån innehållet i sessionerna motsvarar dina behov ingår sedan som en del i behandlingskontakten. Jag kommer att göra mitt bästa för att med närvaro och lyhördhet bistå dig för att de mål vi formulerat ska uppnås.

Specialistområden
Krisreaktioner
Nedstämdhet
Utmattningstillstånd
Existensiell problematik.
Relationell problematik.


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Gotlandsgatan 70A, 1tr.
T-bana: Skanstull
Mejl: marianne@mindsthlm.se
Tel: 072-8602293 

Joakim Andersson

Titel
Leg. psykolog

Inriktning
KBT (Kognitiv Beteende Terapi), MI (Motiverande Samtal), Neuropsykiatri

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat.
I vår terapi arbetar vi mycket med att försöka ta ett helhetsgrepp kring ditt mående och din situation, där vi arbetar med både vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till det som är jobbigt, med vad man rent konkret kan göra åt saken och hur det ska gå till. Vi fokuserar på det som går att förändra, och tillsammans arbetar vi mot att du ska kunna börja må bättre. Vi utforskar motivation, målbilder, beteenden och faktorer utanför din egen kontroll som påverkar dig och hur du har det.

Jag har arbetat mycket med

 • ADHD och Autism
 • Nedstämdhet och depression
 • Sömnproblem
 • Beroende och missbruk
 • Ångest
 • Relationsproblem.
 • Livsstilsförändringar (sluta röka, byta jobb etc.)

Här tar jag emot dig
Jag tar emot för samtal på mottagning och på video. För dig som kommer till mottagningen: Porten har ingen portkod, men vänta utanför så hämtar jag dig på vår avtalade tid.

Adress: Prästgatan 78, Stockholm
T- bana: Gamla stan
Mejl: Joakim.A@mindsthlm.se

OBS! Efter den 2/10 kommer jag att byta kontor och tar därefter emot på Sandelsgatan 23B, T-bana Karlaplan eller Gärdet.

Ann Christine Björk

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov.

Vår kontakt inleds med att vi tillsammans bestämmer fokus för det fortsatta arbetet, vi arbetar sedan med att reflektera över din livssituation. Detta för att öka medvetenhet och förståelse över vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer.

Min erfarenhet är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastisk inneboende styrka. 


Specialistområden

 • Problematik i arbetssituation
 • Relationer
 • Konflikter
 • Stress
 • Ensamhet
 • Sorg
 • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar.
 • Rädsla för närhet
 • Låg självkänsla
 • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur.
 • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll.


Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Blekingegatan 20, Södermalm.
T-bana:
Mejl: annchristine@mindsthlm.se
Tel: 0707726967

Lars-Åke Kastling

Titel
leg psykoterapeut

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT
Accelerated Experiantial Dynamic Psychotherapy (AEDP)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Min grundsyn är att jag ser relationen som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Förändring är möjlig och varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli.

Specialistområden

 • Ångest
 • depressioner
 • trauma
 • relationer
 • våld i nära relationer
 • nedstämdhet
 • tvångsbeteenden
 • stress
 • beroendeproblematik
 • sex m.m.

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Odengatan 31C. pk 1289, 1 tr. över gården.
T-bana: Odenplan
Mejl: kastling@mindsthlm.se
Tel: 070 753 91 80 

Kitty Lizak

Titel
leg psykoterapeut

Inriktning
PDT
Relationell inriktning
Affektfokuserad/ AKT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Livet utsätter oss för stress, förluster, sorg och påfrestande livsförändringar där invanda förhållningssätt ej fungerar.

Tillsammans kommer vi undersöka vilka relationsmönster Du bär med Dig i livet och dess verkan till att antingen vara hindrande/låsa Dig.

Känslor är inte farliga men viktiga att förstå och vara medvetna om vad de står för. Målet med behandlingen är att Du går vidare med större medvetenhet och större tilltro till egna förmågor att påverka Ditt eget liv i en mer positiv riktning.

Specialistområden

 • Relationer
 • Kriser
 • Oro
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Sorg
 • Utmattningssyndrom
 • Stress


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kitty@mindsthlm.se
Telefon: 

Christina Kronberg

Titel
leg psykolog

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT
ACT
FACT
Compassion fokuserad terapi
RFT
Mindfulness 

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Gemensamt gör vi en kartläggning över problemområden och finner styrkor du kan bygga på, som kan leda dig framåt mot önskat beteendemål samt ökat välbefinnande.

Behandlingen är således individuell men baseras på vetenskaplig grund.

Specialistområden

 • Stress
 • utmattningssyndrom
 • post traumatiskt stressymtom
 • Kronisk smärta
 •  Relationsproblem
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Depressioner
 • Livskriser
 • Ångest
 • panikattacker/ paniksyndrom
 • ätstörningar
 • tvångssyndrom
 • PTSD
 • ADHD
 • ADD

Screeningar

ADHD/ ADD samt SCID II Personlighetsscreening vid behov.Övrig testning som anses lämplig för att ge en så korrekt diagnos som möjligt enligt specialistområderna ovan.


Här tar jag emot dig
Jag tar endast emot via video.

mejl: christina.k@mindsthlm.se

Eva Berggren

Titel
leg psykoterapeut 

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Förutsättning för ett gemensamt arbete är ett respektfullt och öppet bemötande.

Utifrån dina problem formulerar vi ett fokus för kontakten. Vi sätter ord på känslor och refkekterar kring din situation.
Målsättning för kontakten kan vara en minskning av symtom och en väg framåt.

 
Specialistområden

 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Stressrelaterade problem
 • Relationer
 • Problem i arbetslivet
 • Livskriser
 • Sorg

 Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: eva.b@mindsthlm.se
Telefon: 073-5362669

Susanne Bohlin

Titel
Kurator

Inriktning
PDT
Mindfulness (MBSR).

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Att bli lyssnad på och förstådd är nödvändigt för att människan ska må bra. Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån – kan i förlängningen förändra vår självbild och självkänsla.

Samtalen stöttar dig att förändra ditt beteende för att göra nya val i livet mot bättre välmående.

Specialistområden

 • Stress
 • Relationer
 • Familj
 • Föräldrastöd

Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: 

Södermalms Psykoterapimottagning, Lehusens gränd 2, 118 65 Stockholm (Södra station på Rosenlundsgatan). Också mottagning i Gustavsberg på Värmdö efter överenskommelse.

Mejl: susanne@mindsthlm.se
Telefon: 0761858141    

.  

Maud Taube

 Titel
Leg psykiatrisjuksköterska
Kurator

Inriktning
KBT 

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Jag arbetar främst med KBT-tekniker men har även en del inslag av ACT i behandlingen. I den kognitiva teorin utgår vi från att tankar styr våra känslor och handlingar.

Varje människa tolkar verkligheten på sitt unika sätt och i terapin ägnas stor del  åt att utforska dessa tolkningsmönster. Fokus i arbetet med Acceptance and Commitment Therapy är att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv och att samtidigt acceptera den smärta som är en del av att vara levande.
Vi arbetar bland annat med medveten närvaro och acceptans. Emotionsteorin är också en viktig del i terapin.

Specialistområden
Ångest- och depressionsproblematik.

Screeningar
Jag gör främst screening förångest- och depression. Vid behov även andra screnningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot på mottagning.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: maud@mindsthlm.se
Telefon: 070-1328338

Sophia Strindberg

Titel
leg. psykoterapeut

Inriktning
KBT
Schematerapeutisk inriktning 

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Samtalen kännetecknas av att tidigt kartlägga det som förväntas av terapin, vad som ska förändras och vilka beteenden som önskas förändras för att nå dit. I terapin sätts gemensamma mål och att tillsammans samarbeta utifrån det som känns relevant för dig. Vi utvärderar kontinuerligt våra samtal och det du behöver vilket gör terapin flexibel. Relationen bygger på tillit, trygghet och värme, att komma i kontakt med grundläggande behov och hur det blir när våra behov inte tillgodoses samt öppenhet kring känslor och att arbeta för att utveckla mer självmedkänsla. 


Specialistområden

 • Ätstörningar 
 • Stress 
 • Ångest, bl.a. panikångest
 • Nedstämdhet
 • Tvångstankar tvångshandlingar 
 • Kriser 
 • Relationer
 • Självkänsla

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Kungsgatan 37, 2 tr
T-bana:
Mejl: sophia@mindsthlm.se

Tel: 072-9400227
 
 

Karin Håkansson

Titel
leg barnmorska
Kurator 

Inriktning
KBT och PDT

I am happy to work with English speaking patients.

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Utifrån din problematik och dina önskemål som patient arbetar vi tillsammans fram fokus och mål för terapin.
Vissa har tydliga önskemål om att på djupet förstå hur ett negativt mönster har uppkommit och att därifrån hitta nya vägar. Andra vill ha snabba beteendeinriktade resultat, tydlig agenda och hemuppgifter. Det är viktigt att du som patient känner tilltro både till terapeuten och terapiformen.

Specialistområden

 • Ångest
 • Social fobi
 • Panikångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Relationer
 • Våld i nära relationer
 • Sexologi
 • HBTQ 

Screeningar

Jag göra inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning

Tom 30/11:
Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården

Obs, från och med 23/11:
Kungstensgatan 59 nb.
Porttelefon: välj ”thymela” och klicka på Karin Håkansson. 

Mejl: karin.h@mindsthlm.se

Kristina Hård

Titel
leg psykolog
leg psykoterapeut
handledare

Inriktning
KBT
PDT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Mitt arbetssätt utgår från psykodynamiskt tänkande vilket innebär att samtalet i sig antas ha en hjälpsam effekt.

Tillsammans försöker vi förstå och reda ut hur invanda känslor och tankar kan bidra till oro, nedstämdhet eller svårigheter i relationer.

Genom dialogen kan nya perspektiv och möjligheter bli synliga och utvecklas. 

Specialistområden

 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Svårigheter i relationer,
 • Arbetsrelaterad problematik
 • Krisstöd. 


Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kristina@mindsthlm.se
Telefon: 

Camilla Linde

Titel
Leg psykoterapeut
Kliniskt ansvarig på Mind Sthlm

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
PDT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Känslor kring oro, ångest och tomhet är signaler på att något är fel och behöver förändras. Genom att utforska och förstå de egna reaktionerna och bygga på de styrkor varje individ besitter är förändring och utveckling möjlig.

Genom samtalen definierar vi problemet och arbetar med att öka förståelsen för hur det påverkar din tillvaro.Tillsammans kan vi arbeta med att stärka det som fungerar, förändra det som hindrar dig från att må bra och reflektera kring dig själv och din tillvaro.

 
Specialistområden

 • Ångest
 • Depression
 • Livskriser
 • Utmattningssyndrom
 • Stress
 • Nedstämdhet
 • Relationer
 • Våld i nära relation
 • Arbetsrelaterade problem


Screeningar
Jag gör inte screeningar.


Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Nybrokajen 7, 3tr
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: camilla@mindsthlm.se
Telefon: 

Bahar Heidari

Tar emot vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

Titel
Leg psykoterapeut 

Jag har både svenska och persiska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken.

KBT
Schematerapi

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi gör en konceptualisering av ditt problem och tillsammans jobbar vi fokuserad med att uppnå ditt mål. Terapirelationen är viktigt för mig och samtalet kommer att präglas av icke dömande, förståelse och respektfull atmosfär.

Specialistområden
Jag har lång erfarenhet och jobbar med olika psykosociala område som bl. a.

 • par och relationsproblem
 • ångest
 • fobi
 • panik
 • depression
 • PTSD.
 • par- och familjerådgivning
 • sexologi
 • våld

Screeningar
Jag gör screening för psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

Här tar jag emot
Jag tar emot besök både via mottagning och via video.

Adress: Långholmsgatan 20 i Hornstull, plan 3.

Mejl: bahar@mindsthlm.se
T-bana: 
Telefon: 0761800289

Stefan Löwenthal

Titel
Leg psykoterapeut, psykoanalytiker

Inriktning
PDT

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat:
För att arbetet ska ge goda resultat är ett förtroende nödvändigt. Den frågan är ständigt närvarande, ett respektfullt intresse för den hjälpsökandes problem är en viktig början i den processen.
Nästa steg är att i tidigare erfarenheter hitta samband med och förståelse för nuets besvärligheter. Utifrån det och de styrkor som finns hos dig som söker hjälp arbetar vi för att hitta nya sätt att förhålla sig till svårigheter

Specialistområden
Ångest
Nedstämdhet
Relationer
Otillräcklighetskänslor
Unga vuxna
Kriser
Stress

Screeningar
Jag gör inte screeningar

Här tar jag emot dig
Jag tar emot via video och på mottagning.

Adress: Surbrunnsgatan 5
Mejl: stefan@mindsthlm.se
Telefon: 070-7890616

 

 

 

Jenny Nordqvist

Tar emot vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

Titel
Leg.Psykoterapeut
beteendevetare
Mindfulnessinstruktör

I am happy to work with English speaking patients. 

Inriktning
KBT
ACT
Relationell/familjeterapi
Mindfulness
Kroppspsykoterapi (känslomässig utlevelse)
Body Sense (psykomotorisk beröringsterapi)

Så arbetar jag för att uppnå ett positivt resultat
Vi människor är tänkta att leva ”inifrån och ut” där vi själva är den skapande kraften i våra liv där våra egna drömmar och visioner är viktiga och får ta plats. Tillsammans förstår, förändrar och läker vi.

Jag har ett genuint intresse för varje människas livssituation och dess relationer.  Jag tror på samtalets förlösande kraft och på kroppens förmåga att hitta sitt genuina, autentiska uttryck samt på styrkan hos varje människa att vilja och kunna nå  förändring.

Jag har lång erfarenhet av att möta individer, par och familjer i svåra livssituationer och kriser. Det kan handla om relationsproblem, arbetssituationen, stress, sorg, trauma, ångest, tillit, depression eller ensamhet. Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll. Jag har över 20 års erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser.  Arbetat inom specialiserad ätstörningsvård samt har erfarenhet av par- och familjeterapi.

Jag arbetar vid varje tillfälle utifrån individens och relationens specifika behov.  Jag möter dig där du är. Välkommen att kontakta mig!

Specialistområden

 • Ångest
 • Social fobi/ängslan
 • Nedstämdhet
 • Relationsproblem, par/familj
 • Stress/utmattning
 • Arbetsrelaterade problem och svårigheter
 •  Sorg/kris
 • Konflikter
 • Ätstörningar    

Screeningar
Jag gör inte screeningar.

Här tar jag emot dig

Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Psykoterapimottagning Dininsida, Stortorget 3, Gamla Stan

T- bana: Gamla Stan
Mejl: jenny.n@mindsthlm.se
Telefon: 0706-919004

 

 

 

 

Zandra Christiansen

Tar emot vuxna samt barn/ ungdom under 18 år.

Titel
Leg. Psykolog
Specialist i pedagogisk psykologi,

Organisationskonsult

I am happy to work with English speaking clients. 

Varmt välkommen!
Välkommen att kontakta mig om du har frågor!

Inriktning 
PDT samt vissa KBT tekniker

Så här arbetar jag för att du ska uppnå en positiv förändring och må bättre:
Som legitimerad psykolog har jag drygt två decenniums erfarenhet av nyfiken dialog med människor. Jag motiveras av att möta enskilda individer eller grupper i ett gemensamt utforskande, där svårigheter kan ändra skepnad och leda till ökad förståelse av egna eller andras reaktioner och beteenden. Genom att även inkludera en individs styrkor och förmågor kan förändring ske och utveckling bli möjlig.

Specialistområden:

 • Kommunikation
 • Föräldrastöd
 • Relationer
 • Kris
 • Konflikter
 • Nedstämdhet
 • Stressrelaterade problem
 • Arbetsrelaterade dilemman
 • Utmaningar kring föräldraskapet
 • Chefsstöd
 • Personalhandledning
 • Ledarskaps- och grupputveckling
 • Implementering av värdegrund
 • Mindfulness

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot både på mottagning och via video.

Adress: Tomtebogatan 6A, 6 tr, Stockholm
T-bana: S:t Eriksplan
Mejl: zandra@mindsthlm.se
Telefon: 070-750 73 15

Patrik Nyström

Titel
Leg. Psykolog
 
Inriktning
KBT
PDT
DT
ACT
Positiv psykologi
Coach steg 2
 

Så här arbetar jag för att du ska uppnå en positiv förändring och må bättre

Min erfarenhet efter många år med samtal som främsta verktyg är att det enskilt viktigaste för att du ska må bra och komma framåt är att fånga upp din startpunkt, det vill säga ditt nuläge. Därför är jag mån om att lyssna aktivt och vara närvarande i nuet för att tillsammans med dig ta reda på hur din nuvarande situation verkligen är, innan vi tar nästa steg och ser på mål framåt. 

Specialistområden

 • Oro
 • Stress
 • Relationer
 • Nedstämdhet
 • Kriser
 • Föräldraskap
 • Arbetsrelaterade utmaningar
 • Parrådgivning
 • Självkänsla
 • Panikångest

Screeningar
Jag arbetar inte med screeningar.

Här tar jag emot dig
Jag tar emot via videosamtal  och på mottagning:

Nybrokajen 7, 3 tr
T-bana: Kungsträdgården
Telefon: 070-2427946
Mejl: patrik@mindsthlm.se