Hej! 

Vi har flera mottagningar. Här ser du vid vilken mottagning som just din terapeut tar emot.

Välkommen!

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Jag har även utbildning i schematerapi, samt en systemterapeutisk utbildning och är socionom. Utifrån mitt intresse för människans känslor, tankar, beteende och möjligheter, samt hur vi fungerar i olika relationer/ grupper/organisationer så har jag förmånen att arbeta både som psykoterapeut med enskilda samtal, parterapi, svårigheter som uppstår i organisationer och även som verksamhetschef för Mind Sthlm. Dessa olika arbetsuppgifter hjälper mig att kunna reflektera ur många olika perspektiv i mina olika roller.

Jenny Brodén

Verksamhetschef, leg psykoterapeut (KBT) 

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: jenny@mindsthlm.se
Telefon: 

 

Välkommen!

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag är psykodynamiskt och familjeterapeutiskt skolad vilket jag ser som en bra och komplementär grund för de inriktningar jag har valt att arbeta med. Jag är mån om att kunna möta alla slag av upplevda svårigheter man söker samtalsstöd utifrån. Jag har fördjupat mig i kris och traumabehandling, neuropsykiatri samt våldsproblematikens, riskbrukets och beroendeproblematikens konsekvenser för en själv och för familjen eller den relation man lever i. Det är viktigt att man i samtalet tas på allvar och får möjlighet att formulera sig, att få en respektfull feedback.

Christer Bjälke

leg psykoterapeut (PDT, familjeterapeut) 

Adress: 
T- bana: 
Mejl: christer@mindsthlm.se
Telefon: 

 

Kerstin Nordman Olsén

leg psykoterapeut (PDT)

Adress: Polhemsgatan 7 (Kungsholmen)  
T-bana:
Mejl: Kerstin@mindsthlm.se
Telefonnr 070-958 09 45

 

Välkommen!

När vi känner trygg kontakt med varandra, har vi också möjlighet att få kontakt med oss själva. I terapirummet vill jag erbjuda utrymme att utforska, uppleva och prova på något nytt. Jag är leg. psykoterapeut och har återvänt till Sverige efter många års arbete i USA med barn, ungdomar, vuxna, familjer och par. Därifrån har jag med mig AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) som grundar sig på att finna och utveckla det friska inombords. Det är i den kroppsliga upplevelsen, inifrån och ut, som vi gör om, läker och transformerar traumatiska minnen och anknytningsmönster. Tillsammans söker vi vad som kan trigga ångest och olika symtom. Tillsammans börjar vi hjälpa nervsystemet att lugna ner sig och ge rum för glädje och välbefinnande.

Maria Palmer

leg psykoterapeut (PDT)

Adress:  St Paulsgatan 8
T-bana: Slussen
Mejl: maria.p@mindsthlm.se
Telefonnr: 070-310 57 13 

 

Välkommen!

Teresa Brieger Olsson

kurator (pågående steg 2 KBT och affektfokuserad, utbildad FFT, funktionell familjeterapi

Adress: Tryckerigatan 8, MÅNDAG+TISDAG och Nybrokajen 7, 3 tr, ONSDAGAR.

T- bana: Kungsträdgården
Mejl: teresa@mindsthlm.se
Telefon: 
072-0068886

 

 

Välkommen!

Renée Grundström

leg psykoterapeut (PDT -relationell, BRT, MBT bas, handledare)

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: renee@mindsthlm.se
Telefon: 070-6566994

 

Välkommen!

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk grundutbildning. Till mig kan du komma för samtal om du har problem med ångest, nedstämdhet, kris- och sorgereaktioner eller relationsproblem. Vi utgår från de problem du upplever idag och undersöker tillsammans hur du kan komma vidare. Vid behov undersöker vi hur upplevelser tidigare i livet påverkar ditt mående nu.

Karl Lindemalm

leg. psykolog (PDT)

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: karl@mindsthlm.se
Telefon: 076-9201423

Välkommen!

Munevera Spirtovic

leg psykoterapeut (KBT, PDT steg 1)

Adress: Rehnsgatan 5, Stockholm
T- bana: 
Mejl: munevera@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Ina Björnson Koppen

leg psykoterapeut (KBT)

Adress: Skånegatan 97 (Torsdag- fredag)
Hornsbruksgatan 9 (Onsdagar)
Mejl: ina@mindsthlm.se
Telefon: 0733 523 616

Välkommen!

Sten R Lindahl

leg psykoterapeut (PDT) 

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: sten@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Mitt namn är Kristofer och jag arbetar som biträdande verksamhetschef samt kurator (grundläggande psykoterapiutbildning i KBT) på Mind Sthlm. Många som söker psykologisk hjälp har ofta en tanke om att ”någonting är fel på mig…”. Så är ej fallet. Alla människor stöter någon gång i livet på hinder och fastnar. Det ingår i att vara människa. Det vi gör i terapi är att få dig loss så att du kan leva det liv du vill leva. Jag tidigare arbetat inom studenthälsa, företagshälsovård, primärvård och inom idrott. Mitt arbete som terapeut utgår från KBT/ACT/FACT och vilar på en vetenskaplig grund. Till mig kan man söka sig för att få hjälp med ångest (social fobi, GAD, panikångest, hälsoångest, tvångssyndrom, specifik fobi), depression och stress/utmattningsssyndrom. Under senare delen av min karriär har jag speciellt intresserat mig för och arbetat med stress och utmattningssyndrom. Varmt välkommen att boka tid eller kontakta mig vid frågor!

Kristofer Nord

Bitr. verksamhetschef, kurator (KBT) 

Adress:  Nybrokajen 7, 3 tr (måndagar/tisdagar)
Gröndalsvägen 38. 1 1/2 Tr. Portkoden är 1789 + ok. (onsdag till fredag). 
Mejl: kristofer@mindsthlm.se

Välkommen!

Kenneth Dornell

leg psykoterapeut (KBT)

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kenneth@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Marianne Ehrenpreis Sene

leg psykoterapeut (PDT)

Adress: Gotlandsgatan 70A, 1tr.
T-bana: Skanstull
Mejl: marianne@mindsthlm.se
Tel: 072-8602293 

Välkommen!

Jag har ett genuint intresse för varje individs relationer och av individens livssituation. Jag tror på samtalets förlösande kraft och på förmågan och styrkan hos varje människa att vilja förändring. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min utbildning innehåller systemisk, familjeterapeutisk, psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av att möta individer, par och familjer i svåra livssituationer och kriser. Det kan handla om kommunikationsproblem, relationsproblem,, arbetssituationen, stress, sorg, trauma, ångest, tillit, depression eller ensamhet. Jag arbetar vid varje tillfälle utifrån individens och relationens specifika behov. Jag möter dig där du är. Välkommen att kontakta mig!

Yvonne Sturesson Ljungblad

leg psykoterapeut  (systemisk familjeterapi/ PDT) 

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: yvonne@mindsthlm.se
Telefon: 070-5804386

Välkommen!

Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Min erfarenhet, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Det kan handla om: • Vår arbetssituation • Relationer • Konflikter • Stress • Ensamhet • Sorg, • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar • Rädsla för närhet • Låg självkänsla • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur. • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll. Välkommen att kontakta mig!

Ann Christine Björk

leg psykoterapeut (PDT/AEDP)

Adress: Blekingegatan 20, Skeppsholmen
T-bana:
Mejl: annchristine@mindsthlm.se
Tel: 

 

 

Välkommen!

Varje dag som psykoterapeut innebär privilegiet att få möta människor och därigenom få nya kunskaper. Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Min grundsyn är att jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att bäst kunna hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli. Välkommen att höra av dig till mig för att boka ett möte!

Lars-Åke Kastling

leg psykoterapeut (PDT/AEDP)

Adress: Grindsgatan 43, Stockholm
T-bana:
Mejl: kastling@mindsthlm.se
Tel: 070 753 91 80kastling@mindsthlm.se

Välkommen!

Kitty Lizak

leg psykoterapeut, (relationell PDT)

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kitty@mindsthlm.se
Telefon: 

Välkommen!

Jag har varit verksam legitimerad psykolog i 10 år, jag genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT, Compassion fokuserad terapi, RFT, Mindfulness, utredningar, personlighetstestning samt specialiserar mig inom ledarskap och organisation. Det terapeutiska samarbetet vilar på vetenskaplig grund och anpassas individuellt efter ditt behov och dina önskningar. Jag hjälper dig med bl.a.: • Ångest/panikattacker • Stress/utmattningssyndrom/post traumatiskt stressymtom • Kronisk smärta • Relationsproblem • Sömnsvårigheter • Fobier/ Tvångssyndrom • Depressioner • Livskriser Som legitimerad Psykolog arbetar jag under ansvar enligt hälso- sjukvårdslagen och har lagstadgad tystnadsplikt. Varmt välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller frågor.

Christina Kronberg

leg psykolog (KBT)  

Endast besök via video

christina.k@mindsthlm.se

Välkommen!

Eva Berggren

leg psykoterapeut (PDT)

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: eva.b@mindsthlm.se
Telefon: 073-5362669

 

Välkommen!

Susanne Bohlin

Kurator (PDT), Mindfulness, MBSR.

Adress: hörnet Mjärdgränd 2 /Tullgårdsgatan 
T- bana: Skanstull
Mejl: susanne@mindsthlm.se
Telefon: 0761858141

Välkommen!

Jag är från början legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. I det arbetet märkte jag att samtalet med patienten som jag såg var välgörande ofta fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. Gick för några år sedan KI:s treåriga psykoterapeututbildning med inriktning på KBT. Har också kompletterat med en kortare utbildning i ACT (acceptance and committment therapy). Dessa två inriktningar tillsammans är väldigt stimulerande att jobba utifrån och min erfarenhet, vilket också forskningen påvisar, är att de ger goda behandlingsresultat.

Maud Taube

 Leg psykiatrisjuksköterska/Kurator (KBT steg 2) 

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, Stockholm
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: maud@mindsthlm.se
Telefon: 070-1328338

Välkommen!

Sophia Strindberg

leg. psykoterapeut (KBT)
Adress: Kungsgatan 37, 2 tr
T-bana:
Mejl: sophia@mindsthlm.se
Tel: 072-9400227

 

Lennart Melander

Leg psykoterapeut (PDT)

Adress: Liljeholmsbron 8, 2tr
T- bana: Hornstull
Mejl: lennart@mindsthlm.se
Telefon: 

Kristina Hård

Leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT, PDT)

Adress: Nybrokajen 7, 3tr
T- bana: Kungsträdgården
Mejl: kristina@mindsthlm.se
Telefon: