Vi som arbetar på Mind Sthlm

Välkommen!

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Jag har även utbildning i schematerapi, samt en systemterapeutisk utbildning och är socionom. Utifrån mitt intresse för människans känslor, tankar, beteende och möjligheter, samt hur vi fungerar i olika relationer/ grupper/organisationer så har jag förmånen att arbeta både som psykoterapeut med enskilda samtal, parterapi, svårigheter som uppstår i organisationer och även som verksamhetschef för Mind Sthlm. Dessa olika arbetsuppgifter hjälper mig att kunna reflektera ur många olika perspektiv i mina olika roller.

Jenny Brodén

Verksamhetschef

leg psykoterapeut (KBT) 

jenny@mindsthlm.se

 

Välkommen!

Joséphine Häckner Posse

leg psykoterapeut (PDT, KBT) 

josephine@mindsthlm.se

 

Åsa Hedrén Vidbæk

VD, leg psykoterapeut (PDT, KBT)

 

Anna Falk Toll

Vice VD, leg psykoterapeut (PDT, KBT) 

 

Välkommen!

Tuula Tabell

leg psykoterapeut (KBT)

tuula@mindsthlm.se

Välkommen!

Ellen Collin

leg psykoterapeut (KBT, PDT, EMDR)

ellen@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk grundutbildning. Till mig kan du komma för samtal om du har problem med ångest, nedstämdhet, kris- och sorgereaktioner eller relationsproblem. Vi utgår från de problem du upplever idag och undersöker tillsammans hur du kan komma vidare. Vid behov undersöker vi hur upplevelser tidigare i livet påverkar ditt mående nu. Jag arbetar även med EMDR, en evidensbaserad traumabehandling. EMDR passar dig som upplever att du idag påverkas negativt av svåra upplevelser tidigare i livet. Då dessa problem ofta kräver längre behandlingstid än vad som ryms inom psykosocialt stöd från vårdcentral behöver du komma privat för EMDR.

Karl Lindmalm

leg. psykolog (PDT, EMDR)

karl@mindsthlm.se

Välkommen!

Munevera Spirtovic

leg psykoterapeut (KBT, PDT steg 1)

munevera@mindsthlm.se

Välkommen!

Pernilla Avre Lams

leg psykoterapeut (KBT)

pernilla@mindsthlm.se

Välkommen!

Sten R Lindahl

leg psykoterapeut (PDT) 

sten@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag har alltid haft ett intresse av människor och samtal och tidigt tyckt att psykoterapi är något mycket intressant. Jag har gedigen utbildning för att arbeta med både familjer och par, samt med individuell psykoterapi. Jag har även lång erfarenhet av arbete med problematik omkring stress, utmattningar, ångest, depression samt missbruk av olika slag. Min grund är psykodynamisk och jag arbetar gärna med mentalisering (MBT). Kontakten och alliansen mellan mig som terapeut och dig som söker stöd är oerhört viktig. Du ska känna i kontakten med mig. Jag tar emot både i Mind Sthlms lokal och på Tryckerigatan 8 (bakom Norstedts förlag).

Åsa Löfström

lBitr. verksamhetschef

eg psykoterapeut – PDT samt steg 1 i systemisk familjeterapi 

asa.l@mindsthlm.se

Välkommen!

Kenneth Dornell

leg psykoterapeut (KBT)

kenneth@mindsthlm.se

Välkommen!

Marianne Ehrenpreis Sene

leg psykoterapeut (PDT)

marianne@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag har ett genuint intresse för varje individs relationer och av individens livssituation. Jag tror på samtalets förlösande kraft och på förmågan och styrkan hos varje människa att vilja förändring. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min utbildning innehåller systemisk, familjeterapeutisk, psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av att möta individer, par och familjer i svåra livssituationer och kriser. Det kan handla om kommunikationsproblem, relationsproblem,, arbetssituationen, stress, sorg, trauma, ångest, tillit, depression eller ensamhet. Jag arbetar vid varje tillfälle utifrån individens och relationens specifika behov. Jag möter dig där du är. Välkommen att kontakta mig!

Yvonne Sturesson Ljungblad

leg psykoterapeut  (systemisk familjeterapi/ PDT) 

yvonne@mindsthlm.se

Välkommen!

Som präst och psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och kriser, har jag kunskap och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Min erfarenhet, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Det kan handla om: • Vår arbetssituation • Relationer • Konflikter • Stress • Ensamhet • Sorg, • Upplevelser av tomhet eller humörsvängningar • Rädsla för närhet • Låg självkänsla • Avstängdhet eller olika mönster som vi har svårt att komma ur. • Vi kan vara vilsna i vår identitet eller ha fastnat i en roll. Välkommen att kontakta mig!

Ann Christine Björk

leg psykoterapeut (PDT/AEDP)

annchristine@mindsthlm.se

Välkommen!

Varje dag som psykoterapeut innebär privilegiet att få möta människor och därigenom få nya kunskaper. Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Min grundsyn är att jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att bäst kunna hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Vi undersöker hur det är nu, vad som varit och arbetar tillsammans mot hur det ska bli. Välkommen att höra av dig till mig för att boka ett möte!

Lars-Åke Kastling

leg psykoterapeut (PDT/AEDP)

kastling@mindsthlm.se

Välkommen!

Kitty Lizak

leg psykoterapeut, (relationell PDT)

kitty@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag har varit verksam legitimerad psykolog i 10 år, jag genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT, Compassion fokuserad terapi, RFT, Mindfulness, utredningar, personlighetstestning samt specialiserar mig inom ledarskap och organisation. Det terapeutiska samarbetet vilar på vetenskaplig grund och anpassas individuellt efter ditt behov och dina önskningar. Jag hjälper dig med bl.a.: • Ångest/panikattacker • Stress/utmattningssyndrom/post traumatiskt stressymtom • Kronisk smärta • Relationsproblem • Sömnsvårigheter • Fobier/ Tvångssyndrom • Depressioner • Livskriser Som legitimerad Psykolog arbetar jag under ansvar enligt hälso- sjukvårdslagen och har lagstadgad tystnadsplikt. Varmt välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller frågor.

Christina Kronberg

leg psykolog (KBT)  

christina.k@mindsthlm.se

Välkommen!

Eva Suwe Wennerlund

leg psykolog (IPT, PDT och KBT)

eva@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag har arbetat i 20 år med psykoterapeutiska samtal, inom vuxenpsykiatrin, vid behandlingshem, inom socialtjänsten samt inom studenthälsovården. Jag har arbetat främst med vuxna och tonåringar/ unga vuxna. Jag arbetar sedan 2012 utifrån 3:e generationens KBT, med ACT (Acceptance and Commitment therapy) som huvudfokus i mitt terapeutiska arbete. Jag använder mig ofta av Mindfulness/ upplevelsebaserade övningar där det passar klientens behov. Jag har lång erfarenhet av behandling av: • Psykiatriska svårigheter såsom olika former av ångest • Sömnsvårigheter • Depression • Stressrelaterade symtom. Välkommen att höra av dig och boka ett samtal.

Åsa Lundberg

Kurator, socionom, steg 1 KBT (pågående steg 2)

asa.lu@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag är från början legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. I det arbetet märkte jag att samtalet med patienten som jag såg var välgörande ofta fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. Gick för några år sedan KI:s treåriga psykoterapeututbildning med inriktning på KBT. Har också kompletterat med en kortare utbildning i ACT (acceptance and committment therapy). Dessa två inriktningar tillsammans är väldigt stimulerande att jobba utifrån och min erfarenhet, vilket också forskningen påvisar, är att de ger goda behandlingsresultat.

Maud Taube

Leg psykiatrisjuksköterska/Kurator (KBT steg 2) 

maud@mindsthlm.se

Välkommen!

Jag tar emot dig som av någon anledning har en önskan om att arbeta med dig själv. Jag arbetar huvudsakligen med psykoterapi enligt metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Det innebär att vi arbetar känslofokuserat och aktivt under hela sessionen med syfte att få bättre tillgång till känslor och att minska de svårigheter som upplevs, exempelvis ångest, depression, låg självkänsla, relationsproblem med mera. Med grundläggande psykoterapiutbildning i traditionell PDT och även KBT anpassar vi arbetssättet efter vad som är bäst lämpat för just dig. Du hittar mig i trivsamma lokaler på Kungsholmen i Stockholm, alternativt via videosamtal.

Lina Svanberg Cohen

leg. psykolog (ISTDP, PDT, KBT)

lina@mindsthlm.se